فهرست

چهارشنبه, آوریل 24th, 2019

 

بیانیه سازمان اتحادفدائیان کمونیست بمناسبت اول ماه مه (11اردیبهشت 98)

با شعارکار- مسکن- آزادی، به استقبال اول ماه مه برویم

کارگران مبارز ! روز اول ماه مه روز تجلی همبستگی کارگران سراسرجهان، روز گرامیداشت سنت های انقلابی  جنبش جهانی طبقه کارگر برضد  ستم واستثمار سرمایه داری،برضد جنگ و ویرانگری، برضد نابرابری جنسیتی  وبرضد سرکوب آزادیهای سیاسی ومدنی…را به شما کارگران ایران و جهان شادباش میگوئیم. سالی که گذشت شاهد ادامه بحران سرمایه داری درسطح جهان و تشدیدتعرض به حقوق ومعیشت کارگران بودیم . برغم همه ادعاهای نظریه پردازان مدافع سرمایه مبنی گذرابودن معضلات گریبانگیر سیستم سرمایه داری، اما تداوم بحران نشاندهنده این امر است که بحران دامنگیر نظام سرمایه داریادامه مطلب


اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست در پشتیبانی از تجمع های اعتراضی سراسری معلمان ایران

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان،  طی  اطلاعیه ای به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ در آستانه روز معلم، فرهنگیان سراسر کشور را به تجمع سراسری در راس ساعت ۱۰ صبح پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت فراخوانده است. این فراخوان ضمن اینکه تصویری از شرایط کنونی جامعه ایران که در آن گرانی و تورم زندگی را برای اکثریت زحمتکشان سخت تر کرده است ارائه می دهد، اشاره دارد که حقوق و درآمد معلمان سنخیتی با قیمت‌های نجومی ندارد و معلمانی که در گذشته مجبور به کار در شغل دوم و سوم بودند، بخاطرادامه مطلب


اول ماه مه روز نمایش قدرت کارگران علیه سرمایه است .( اطلاعیه مشترک)

کارگران     ! شادباش های ما را به مناسبت اول ماه مه بپذیرید! در آستانه یازده اردیبهشت واول ماه مه قرار داریم ! روزهمبستگی  جهانی کارگران ! روزی که کارگران جهان رودر روی سرمایه داران و قوای سرکوب‌شان به خیابان می‌آیند وسرنگونی حاکمیت سرمایه را نوید میدهند. روز مبارزه و چاره جویی طبقه کارگر در تمام جهان برای خلاصی از استثمار و بحران های کمرشکن سرمایه داری.روز نمایش قدرت کارگران علیه سرمایه است. سالی که گذشت در بعد جهانی سال تعمیق بحرانهای مزمن سرمایه و بن‌بست راهکارهای سرمایه دارانه ودر راسادامه مطلب


Translate »