فهرست

یکشنبه, فروردین ۲۵ام, ۱۳۹۸

 

بمناسبت سی و یکمین سالگرد قتلعام توده های زحمتکش کرد

مردم زحمتکش کردستان درطول تاریخ همواره مورد ستم و سرکوب و کشتار دولت های حاکم بر چهارپارچه کردستان بودند و یکی از وحشتناکترین آنها  قتل عام نزدیک به ۲۰۰هزارمردم کردستان عراق از پیر و جوان توسط رژیم سفاک این کشور  در۳۱ سال قبل بود. دراواخر مارس سال ۱۹۸۸ رژیم حاکم  برعراق بسرکردگی صدام حسین  درنقشه ازپیش طراحی شده موسوم به «انفال»  از منطقه «گرمیان» تا «بهدینان» بیش از ۱۸۰ هزار انسان را به نحو بی رحمانه ای قتل عام نمود. رژیم صدام حسین قبل ازآن در۱۶ مارس همانسال حلبچه راادامه مطلب