فهرست

اردیبهشت, ۱۳۹۸

 

جشنواره بین المللی سینمای تبعید- سوئد برگزار می کند:

جشنواره بین المللی سینمای تبعید- سوئد برگزار می کند: اعتصاب درگرامیداشت اول ماه مه، روز جهانی کارگر و در انعکاس آثار سینمایی خلاق مبتنی برزندگی و مبارزات کارگران وزحمتگشان علیه بنیادهای طبقاتی،علیه استثماروستم و نیزدرشناساندن سینماگران پیشروی همسو با جبهه همبستگی با مبارزات کارگران و نیز برنامه ویژه ی نمایش فیلم و گفتگو با موضوع محوری ” حق اعتصاب” برگزارمی شود. چرا که نظام لجام گسیخته بهره کشی و بازار آزاد، در شتاب سرسام آور توسعه خود برای کسب سود حداکثری، با انفجارها و بحران های اقتصادی، اجتماعی وسیاسی گزیرناپذیرادامه مطلب


نقاط قوت و ضعف مبارزات کارگران درسال گذشته ، شعارها و مطالبات مهم آنان در آسستانه اول ماه مه گفتگو با یدی شیشوانی

راه های تماس با صدای فدایی ایمیل ادرس : seda@fedayi.org شماره تلفن ، واتس آپ و تلگرام : ۰۰۴۶۷۳۸۹۲۴۸۲۳


نشریه کار کمونیستی فروردین ماه ۱۳۹۸ شماره ۱۶۵


بیانیه سازمان اتحادفدائیان کمونیست بمناسبت اول ماه مه (11اردیبهشت 98)

با شعارکار- مسکن- آزادی، به استقبال اول ماه مه برویم

کارگران مبارز ! روز اول ماه مه روز تجلی همبستگی کارگران سراسرجهان، روز گرامیداشت سنت های انقلابی  جنبش جهانی طبقه کارگر برضد  ستم واستثمار سرمایه داری،برضد جنگ و ویرانگری، برضد نابرابری جنسیتی  وبرضد سرکوب آزادیهای سیاسی ومدنی…را به شما کارگران ایران و جهان شادباش میگوئیم. سالی که گذشت شاهد ادامه بحران سرمایه داری درسطح جهان و تشدیدتعرض به حقوق ومعیشت کارگران بودیم . برغم همه ادعاهای نظریه پردازان مدافع سرمایه مبنی گذرابودن معضلات گریبانگیر سیستم سرمایه داری، اما تداوم بحران نشاندهنده این امر است که بحران دامنگیر نظام سرمایه داریادامه مطلب


اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست در پشتیبانی از تجمع های اعتراضی سراسری معلمان ایران

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان،  طی  اطلاعیه ای به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ در آستانه روز معلم، فرهنگیان سراسر کشور را به تجمع سراسری در راس ساعت ۱۰ صبح پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت فراخوانده است. این فراخوان ضمن اینکه تصویری از شرایط کنونی جامعه ایران که در آن گرانی و تورم زندگی را برای اکثریت زحمتکشان سخت تر کرده است ارائه می دهد، اشاره دارد که حقوق و درآمد معلمان سنخیتی با قیمت‌های نجومی ندارد و معلمانی که در گذشته مجبور به کار در شغل دوم و سوم بودند، بخاطرادامه مطلب


اول ماه مه روز نمایش قدرت کارگران علیه سرمایه است .( اطلاعیه مشترک)

کارگران     ! شادباش های ما را به مناسبت اول ماه مه بپذیرید! در آستانه یازده اردیبهشت واول ماه مه قرار داریم ! روزهمبستگی  جهانی کارگران ! روزی که کارگران جهان رودر روی سرمایه داران و قوای سرکوب‌شان به خیابان می‌آیند وسرنگونی حاکمیت سرمایه را نوید میدهند. روز مبارزه و چاره جویی طبقه کارگر در تمام جهان برای خلاصی از استثمار و بحران های کمرشکن سرمایه داری.روز نمایش قدرت کارگران علیه سرمایه است. سالی که گذشت در بعد جهانی سال تعمیق بحرانهای مزمن سرمایه و بن‌بست راهکارهای سرمایه دارانه ودر راسادامه مطلب


نگاهی به مهمترین چالشهای طبقه کارگر ایران درسال گذشته و برخی مطالبات وشعارهای ضروری

اول ماه مه  بمثابه روز  تجلی همبستگی کارگران سراسر جهان هرساله در کشورهای مختلف جشن گرفته میشود.میزان مشارکت کارگران و طرح شعارها و مطالبات آنها بستگی به شرایط مبارزه کارعلیه سرمایه ونیز به این مربوط میشود که کارگران آن کشور تا چه حدی از آگاهی طبقاتی و سوسیالیستی  برخوردارهستند. برخورداری از این معیار ها که بی شک از پروسه مبارزاتی و افت خیزهای آن سرچشمه میگیرد ،تعین کننده استحکام نظری و عملی طبقه کارگر آن کشور و تجلی مبارزات آنها در سالهای گذشته بویژه یکسال گذشته میباشد.صد البته نباید شرایطادامه مطلب


درباره حداقل دستمزدهای امسال

  براساس تصمیم شورای عالی کار و با تمهیداتی که از اواخر نیمه دوم سال ۹۷ تدارک دیده شد،  حد اقل دستمزد کارگران تنها تا سقف ۴۰۰ هزارتومان افزایش یافت. طبق این مصوبه که دراواخر سال گذشته اعضای شورا روی آن توافق کردند، حد اقل حقوق کارگران درسال جاری  به یک میلیون و ۵۱۷ هزار افزایش یافت . اسفند سال گذشته حد اقل دستمزد یک میلیون و۱۱۲ هزار تومان بود. اعضای ضد کارگری این شورا قاعدتا تصمیمات خود را براساس قانون کار میگیرند که بر اساس آن  میزان افزایش دستمزدادامه مطلب


بمناسبت سی و یکمین سالگرد قتلعام توده های زحمتکش کرد

مردم زحمتکش کردستان درطول تاریخ همواره مورد ستم و سرکوب و کشتار دولت های حاکم بر چهارپارچه کردستان بودند و یکی از وحشتناکترین آنها  قتل عام نزدیک به ۲۰۰هزارمردم کردستان عراق از پیر و جوان توسط رژیم سفاک این کشور  در۳۱ سال قبل بود. دراواخر مارس سال ۱۹۸۸ رژیم حاکم  برعراق بسرکردگی صدام حسین  درنقشه ازپیش طراحی شده موسوم به «انفال»  از منطقه «گرمیان» تا «بهدینان» بیش از ۱۸۰ هزار انسان را به نحو بی رحمانه ای قتل عام نمود. رژیم صدام حسین قبل ازآن در۱۶ مارس همانسال حلبچه راادامه مطلب


سیانور