آرشیو روزانه

مارس 19, 2019

تراکت نوروزی

نوروزکارگران وزحمتکشان  که خاری است درچشم نظام ارتجاعی حاکم ، باید ازحالت  سرگرم کننده خود درآمده ودرکنار شادی و سرور،به فرصتی برای اندیشیدن وتبادل نظر درباره تاریخ پرفراز ونشیب مبارزه…
ادامه مطلب ...

فرارسیدن  نوروز۱۳۹۸ را به همه کوشندگان آزادی وسوسیالیسم و همه مردم زحمتکش ایران شادباش میگوئیم.

خجسته باد نوروز 1398 فرارسیدن  نوروز1398 را به همه کوشندگان آزادی وسوسیالیسم و همه مردم زحمتکش ایران شادباش میگوئیم. سال جدید خورشیدی را آغاز میکنیم با امید به اینکه مبارزات توده…
ادامه مطلب ...

بهاران خجسته باد!

فرارسیدن نوروز دل افروزوبهار 1398 رابه همه کارگران وزحمتکشان و به شما خواننده گرامی شادباش میگوئیم.... .. نوروز را فرصتی بشماریم برای به روز کردن خواستهای ،اقتصادی ،سیاسی ، فرهنگی و…
ادامه مطلب ...
Translate »