فهرست

مارس, 2019

 

با ایجاد شوراها و سازمانهای خودمدیریت ومردمی به یاری سیلزدگان بشتابیم .

همزمان با آغازسال جدید وفصل بهار وبارندگی شدید وجاری شدن سیل که ابتدا شمال کشورآغاز وسپس مناطق مختلف کشور را دربرگرفت،فجایع وخرابیهای بزرگی بوجود آورده است .درشرایط عدم پیشبینی سانحه و فقدان امکانات و تدابیر لازم  برای امداد رسانی و جلوگیری ازتلفات انسانی  ،این فاجعه تا کنون  ده ها نفر تلفات و صدها زخمی برجای گذاشته است و هزاران خانه و مزارع تخریب و زیر آب رفته اند. امروز به یمن پیشرفت علم وتکنولوژی ،حوادث طبیعی  تاحدی قابل پیشبینی  است . برای همین دولت ها موظف و متعهدند تدابیر لازم ادامه مطلب


درباره لغو مجازات اعدام


«زندگینامه» حمید پویا (محمد مسعودپور)

    با درود!   چند ماهی است که من- که کتابهایم در سایت سازمان فدائیان کمونیست معرفی شده است- دچار نوعی بیماری شده ام که فکرمیکنم شاید درنتیجه آن فوت کنم. لذا دوست داشتم مطلب نسبتاً کوتاه ذیل را درباره زندگی مربوطه ام جهت اطلاع خواننده بازگو کنم و امیدوارم او با خواندن آن موافق باشد :   من هشت جلد کتاب با اسم مستعار حمید پویا به زبان فارسی با مضامینی تئوریک در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، ستم بر حیوانات و غیره نوشته ام که  نسخه های باادامه مطلب


درباره لغو مجازات اعدام

ارزیابی من از موضوع « لغو مجازات اعدام» بر اساس سه نقطه نظر یا از سه جهت بشرح زیر صورت میگیرد: دررابطه با چگونگی برخورد انسان به حیوانات ؛ حق داشتن یا  نداشتن مجرم درانجام جرم ؛ و مجازات مجرم و عبرت گیری افراد جامعه : ۱- ازلحاظ رابطه مفهوم « لغو مجازات اعدام» برای افراد بشر با امر ستمگری انسان بر حیوانات (منظور حیوانات تکامل یافته شاخه مهره داران است) بعنوان موجوداتی احساسمند اساساً همچون انساان. «احساسمند» یعنی اساساً مانند انسان مستعد رنج بردن و درد کشیدن یا لذتادامه مطلب


درباره ضرورت مبارزه متحد برای تامین اجتماعی همه شمول  

تامین اجتماعی یکی از دست آوردهای مبارزات طبقه کارگر در یکصد سال گذشته  بوده است . قوانین تامین اجتماعی  بسته به توازن قوای طقاتی  درجوامع سرمایه داری  دارای سطوح و شمولیتهای متفاوتی است . درنظام سرمایه داری  کارگران  تنها سهم کوچکی از ثروتی که تولید میکنند  رابصورت دستمزد دریافت میکنند تا معیشت خود را  تامین کرده  ونیروی کارخویش را بازتولید کنند .دستمزد پرداختی درحدی است که کارگران بتوانند توسط آن مایحتاج اولیه خود را تامین کنند . این درحالی است که درهرکشوری نسبت به سطح تکامل آن کشور و سطحادامه مطلب


تدارک جنگ بر علیه ونزوئلا از طرف امپریالیسم امریکا و همپیمانان آن !

سال ۹۹/۱۹۹۸ میلادی درپی اعتراضات وسیع مردمی بر علیه حکومت الیگارشی دیکتاتوری و نظامی دولت ونزوئلا ، انتخابات آزادی در این کشور انجام گرفت و هوگو چاوز بعنوان رئیس جمهور به حکومت رسید. چاوز که بعنوان یک افسر آزادیخواه ، سالها مبارزه بر علیه استعمار را در دستور فعالیتهای خود داشت ، فورا اعلام تحولات اجتماعی از جمله تامین مسکن ، مبارزه با فقر ، ایجاد بهداشت و درمان برای همه ، تشکیل شوراها و بدست گرفتن منابع مهم معدنی توسط شوراهای کارگری ، خودگردانی و نظم شورایی برای کنترلادامه مطلب


تراکت نوروزی

نوروزکارگران وزحمتکشان  که خاری است درچشم نظام ارتجاعی حاکم ، باید ازحالت  سرگرم کننده خود درآمده ودرکنار شادی و سرور،به فرصتی برای اندیشیدن وتبادل نظر درباره تاریخ پرفراز ونشیب مبارزه علیه ظلم وستم وبی عدالتیهاتبدیل شود. درروزهای خجسته نوروز باید تلاش نوینی را درمیان خانواده ها، بویژه جوانان دامن زد تا بی اعتمادی و بی باوری حاکم براراده ها را زدوده شوند وباتکیه برمیراث گرانبهای مبارزات انقلابی،نسلهای گذشته، بر ترس ووحشت ازقدرقدرتی ارتجاع حاکم درجامعه غلبه کرده ودرسال جدید حرکتهای نوینی را آغازنمود. دشمنان آزادی و برابری و مافیای حاکمادامه مطلب


فرارسیدن  نوروز۱۳۹۸ را به همه کوشندگان آزادی وسوسیالیسم و همه مردم زحمتکش ایران شادباش میگوئیم.

خجسته باد نوروز ۱۳۹۸ فرارسیدن  نوروز۱۳۹۸ را به همه کوشندگان آزادی وسوسیالیسم و همه مردم زحمتکش ایران شادباش میگوئیم. سال جدید خورشیدی را آغاز میکنیم با امید به اینکه مبارزات توده های زحمتکش مردم درسال جدید به پیروزیهای بیشتری دست یابد. سالها است که مبارزه و مقابله توده های مردم زحمتکش و آزادیخواه، با نظام ارتجاعی ومذهبی حاکم  یکی از شاخصه های برجسته زندگی مردم درکشورما ایران است. مقابله آزادی با سرکوب و استبداد مذهبی ، مبارزه عدالتخواهانه، دربرابر استثمار و غارت وچپاول ،جدال بین طبقات محروم با طبقه سرمایهادامه مطلب


بهاران خجسته باد!

فرارسیدن نوروز دل افروزوبهار ۱۳۹۸ رابه همه کارگران وزحمتکشان و به شما خواننده گرامی شادباش میگوئیم…. .. نوروز را فرصتی بشماریم برای به روز کردن خواستهای ،اقتصادی ،سیاسی ، فرهنگی و آزادیخواهانه خود. وفرصتی برای شور ومشورت وتقسیم شادی و غم. فرصتی که از مشکلات زندگی ومبارزه همدیگردرمحیط کار وزندگی خویش آگاه شویم و با کمک ویاری به همدیگر ،به شادی وجشن نوروزخود،جلوه ای تازه ببخشیم. روابط عمومی سازمان اتحادفدائیان کمونیست ۲۵اسفند ۱۳۹۷


متن سخنرانی رفیق سالار در سمینار استکهلم بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن

چالشهای زنان با ستم جنسیتی ، ملی و طبقاتی در ایران

  بورژوازی حاکم بر ایران و در سطح بین المللی نظام رو به زوال سرمایه داری طی سالیان متمادی تمام توان و نیروی خود را بکار گرفتند تا ۸ مارس را از یادها بزدایند و یا انرا مصادر به مطلوب کنند تا از این روز، روزی بسازند همچون روز والنتاین یا روز مادر و یا از این دست مناسبتها برای ابراز احساسات غیر طبقاتی و پیکارجویانه و برابری طلبانه ای که فلسفه وجودی ۸ مارس بوده و و تا سرانجام رسیدن این اهداف خواهد ماند . رفقا و دوستان گرامیادامه مطلب


Translate »