آرشیو ماهانه

مارس 2018

مصاحبه نشریه کارکمونیستی با رفیق نوشین شفاهی درباره مبارزات زنان درآستانه ۸مارس

کار: رفیق نوشین، درآستانه هشتم مارس روزجهانی زن هستیم . موقعیت مبارزات زنان ایران درشرایط فعلی چگونه است و طی یکسال گذشته  چه تحولاتی در جنبش برابری زنان بوجود آمده است؟ نوشین : بنظر…
ادامه مطلب ...

گرامی باد ۸مارس روزجهانی همبستگی با مبارزات زنان

هشتم مارس  امسال مصادف است با اوج گیری مبارزات زنان ایران علیه تبعیضات جنسی و قوانین ومقررات و سنت های زن ستیز ومردسالار درجامعه. بموازات اوج گیری اعتراضات واعتصابات کارگری و تظاهرات…
ادامه مطلب ...
Translate »