فهرست

سه‌شنبه, مارس 6th, 2018

 

گرامی باد ۸مارس روزجهانی همبستگی با مبارزات زنان

هشتم مارس  امسال مصادف است با اوج گیری مبارزات زنان ایران علیه تبعیضات جنسی و قوانین ومقررات و سنت های زن ستیز ومردسالار درجامعه. بموازات اوج گیری اعتراضات واعتصابات کارگری و تظاهرات گسترده دیماه امسال ،اقدامات  زنان پیشرو که به دختران خیابان انقلاب، معروف شدند، برعلیه حجاب اجباری این سمبل ارتجاع مذهبی و شرکت گسترده زنان دراعتصابات واعتراضات کارگری وحرکتهای اعتراضی توده ای، برگ نوینی را به تاریخ مبارزات زنان ایران برای ازادی و ورهائی ازستم واستثمار، افزود. زنان ایرانی درمبارزه با آپارتاید جنسی  نه تنها با یکی از زنادامه مطلب