فهرست

مارس, 2018

 

رهنمود برای جنبش جاری مردم ایران

—— کارگران  و مردم آزادیخواه ایران! تداوم جنبش اعتراضی سراسری جاری شما علیه رژیم جمهوری اسلامی، بنظر من، برای اینکه به سرنگونی یا برکناری یا فروپاشیِ قطعی این رژیم بیانجامد قبل از همه نیازمند یک رهبری واحد سراسری به شرح زیر است : این  رهبری سراسری واحد  بدینگونه به وجود می آید که رهبران و سازماندهندگان مبارزات شما در سطح هر شهر ازمیان خود تعدادی را بعنوان هیئت واحد رهبری کننده مبارزات در آن شهر و تعداد دیگری را  بعنوان  اعضائی از هیئت واحد رهبری کننده مبارزات در مقیاس کلادامه مطلب


نقد آنارشیسم

نقد آنارشیسم شماره ششم نشریه «کندوکاو»، دوره­ی سوم، فروردین ۱۳۹۷، «ویژه آنارشیسم» منتشر شد: «اسم آنارشیسم و باکونین شاید این تصور را ایجاد کند که ما هنوز در کارِ نبشِ قبرِ گذشته‌ایم… ابدا چنین نیست! نگاهی به جریانات اعتراضی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که در سطح جهان، بخشی از جنبش‌های اعتراضی خصلت آنارشیستی بخود گرفته‌اند… ضمنا گرایشاتی هم وجود دارند که آگاهانه یا ناآگاهانه، آنارشیسم و اشکال اعتراضی آنارشیستی را ارج می‌نهند… آنهم با این ادعا که آنارشیستها علیه کاپیتالیسم، بورژوازی، مالکیت خصوصی، میلیتاریسم، نابرابری و تبعیض مبارزه می‌کنند وادامه مطلب


درباره اتوریته

 


سیستم کاپیتالیستی


نقدی به بنیان های نظری -سیاسی آنارکو-کُلِکتیویسم)-باکونینیسم)


وضعیت سیاسی و طرح رفراندوم

وضعیت سیاسی و طرح رفراندوم در پس لرزه های خیزش دی و پیش لرزه های خیزش بزرگ جمهوری اسلامی چطور می تواند سرنوشت خود را به رفراندوم بسپارد؟ یدی شیشوانی.


این سال هم غمین است؟

آی باز تو گفتی تحویل سال غمین است !! امسال نیز غمین است؟ بنگر به نسترن ها در کوچه و خیابان بنگر بنفشه ها را کز دیماه سر بر آورد وا شد و مژده سر داد امسال سال آرزوهاست اینک بهاری پر گل در راه در کمین است بنگر نو باوه گان را کز روسری ظلمت بیرق های رنگین برآسمان بر افراشت بیرق ظلم ستیزی در اسمان ایران افراشته تا که شاید ان دگم خیره سر را ان رهبر مظالم بر خاک فکنده اورا پامالش نماید بنگر کارگران را دندانادامه مطلب


درباره تعیین حداقل دستمزدها-ازکوزه همان برون تراود که دراوست!

سرانجام روز دوشنبه یک روزمانده به تحویل سال جدید نتایج جلسات نهادی بنام «شورای عالی کار»  برای تعیین حداقل دستمز سال ۹۷علام شد . درهمین رابطه علی فتحی عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران اعلام کرد که :نمایندگان کارگری و کارفرمایی عضو شورای عالی کار، درباره افزایش ۱۹ و هشت دهم درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۷ توافق کردند. «شورای عالی کار» متشکل از نمایندگان دولت، کارفرماها و عناصر وابسته به نهادهای حکومتی در تشکل های فرمایشی و دست ساز رژیم هستند. درجلسات این «شورا»روند «مذاکرات»ادامه مطلب


نوروز دل افروز الهام بخش توده های کارگر و زحمتکش و همه مبارزان راه آزادی وسوسیالیسم باد!

ازپس زمستانی سرد ، اینک نسیم بهاری بردرمیکوبد  و آفتاب نرمتاب بهاری گیسوان زمین را باهزاران گل میآراید .انسان نیز، درهیاهوی طبیعت  تلاش  و کوشش ومبارزه برای زندگی بهتر را بازمی آغازد.دراین هنگامه، انسان زحمتکش اگرلحظه ای درنگ یابد، درچشم انداز دلنواز بهاری آرزوهای دیرینه خود برای زیستن دردنیائی عاری از ستم و استثمار وجنگ وکشتار وآوارگی و دربدری  را میبیند. آری امید به زندگی  بهتر ، برخوردار بودن ازکار-      مسکن-آزادی  و دنیائی عاری از ستم واستثمار  وجنگ وکشتار، اینها آرزوی میلیونها انسانی است که گرفتار فقر و عقب ماندگیادامه مطلب


احترام عمیق به شهدای قهرمان مقاومت عفرین

پس از ۵۸ روز مقاومت قهرمانانه، عفرین به اشعال ارتش ترکیه و آدمکشان بنیادگرای متحد آن درآمد. این مقاومت، فقط برای آنانی که بیرون گود نشسته بودند سهل می نمود. حقیقت را بگویم، چند روزی بود که امیدوار بودم که کردها در داخل شهر به جنگی فرساینده و طولانی روی نیاورند که فقط فاجعه ای انسانی برای ساکنین عفرین را رقم می زد. با شناختی که از ارتش ترکیه و بنیادگرایان همراه آن داریم، تصور نتایج فاجعه بارِ چنین جنگی در داخل عفرین کار دشواری نبود. آنان که نقشه مناطقادامه مطلب