آرشیو روزانه

آوریل 26, 2017

دو سند در بارۀ استراتژی آمریکا در مقابله با رژیم جمهوری اسلامی

ترجمۀ سهراب شباهنگ – فروردین 1396 یادداشت مترجم متن حاضر شامل دو سند است: 1) استراتژی آمریکا در قبال ایران، شامل اظهارات مارتین اس ایندیک، عضو مؤسسۀ بروگینگز، در برابر کمیسیون روابط…
ادامه مطلب ...
Translate »