آرشیو روزانه

آگوست 2, 2012

بهارخلق

  در بهار خلق باد پائیزی کی وزد غیر خلق بر لب گرآرد چیزی کی سزد مهر خلق در جان ام فروزان بـاد در دل ام از کیـن خـواهـی تـوفـان بـاد مــن چـریـک فـــدائــی خلـــق ام جـان
ادامه مطلب ...

هماره یاد

زخون جلوه کن ای هماره یاد صبح خونین بهمن به چشمان تو آرمیده شرر زد به مرداب تیره گون خروش خون زقلـب سیــه کــل کشیــده پــر زجوش خون هزاران پرستـوی خـونچکـان به خون
ادامه مطلب ...
Translate »