اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اعلامیه شورای مرکزی سازمان اتحادفدائیان کمونیست بمناسبت اول مهر 95،بازگشائی مدارس

اعلامیه شورای مرکزی سازمان اتحادفدائیان کمونیست

بمناسبت  اول مهر 95،بازگشائی مدارس

با فرارسیدن فصل پائیز و آغازبازگشائی مدارس میلیونها نفراز نوجوانان وجوانان کشور  به امید کسب دانش  ، روانه مدارس و دانشگاه ها میشوند. درکشور ما بدلیل حاکمیت  رژیمی به غایت ارتجاعی،  سالها است که  مسیر دستیابی به تجربیات و دانش بشری  با موانع متعددی روبرو است  .  دانش آموزان و دانشجویان از همان  گامهای نخستین ورود به مراکز آموزشی  با انبوه موانع   روبرو هستند ، چرا که ارتجاع مذهبی با زور سرنیزه سایه شوم خود را بر مدارس و مراکز آموزشی نیز گسترانیده است  . جهل و خرافه را با توصل به انواع  ترفند ها  از جمله ازطریق مسخ  دست آورد های بشری . جعل حقایق تاریخی  دراذهان نیروی جوان و تاریخ سازان آینده فرو میکند . آنها با تفتیش عقاید و حاکم نمودن اختناق  ووحشت در محیط آموزشی، راه شکوفائی  استعداد ها و رشد خلاقیت جوانان را مسدود میسازند و برزمینه  چنین  برنامه ریزی است که  تلاش میکنند تا نیروی عظیم دانش آموزان ودانشجویان کشور را درجهت مقاصد  سرکوبگرانه  و اهداف سیاسی خود به کار گیرند.

دانش آموزان ، دانشجویان ومعلمان مبارز!

درآغاز سال تحصیلی 95،96نیز همچون سالهای گذشته، میلیونها  نفر از هم سن و سالهای شما بدلیل  فقر و نداری  و بی خانمانی  از حضور در مدارس و مراکز آموزشی محروم هستند . کم نیستند جوانان و نوجوانانی که به جای رفتن به مدرسه  مجبورند برای  تامین معاش خود  و کمک  به معاش خانواده  ، به کارهای طاقت فرسا روی آورند. جمهوری اسلامی تاکنون نه تنها از مصائب  این قربانیان فقر و فلاکت  نکاسته است بلکه  با واگذاری بخش مهمی از مراکز آموزشی به بخش خصوصی ، مدارس را به  منبع دیگری از سود اندوزی سرمایه داران تبدیل نموده  و محرومیت بیشتری را بر  فرزندان خانواده های فقیر و زحمتکش  اعمال مینماید. علاوه براینها میلیونها دانش آموز درشرایطی وارد سال تحصیلی جدید مسشوند که ازحق آموزش به زبان مادری خود محرومند و اعمال این تبعیض مضاعف نیز همچون مانعی در رشد و شکوفائی  استعدادهای علمی ، فرهنگی و هنری نوجوانان ملیت های غیرفارس محسوب میگردد.

دانش آموزان ، دانشجویان و معلمان مبارز!

بحران نظام جهانی سرمایه کماکان ادامه دارد  ، منطقه خاورمیانه درآتش جنگها ویرانگر میسوزد  ودخالت کشورهای امپریالیستی برای تجدید تقسیم  و گسترش مناطق نفوذ خود  ازیکسوو تلاش دولتهای ارتجاعی منطقه برای حفظ قدرت، منطقه خاورمیانه را که کشورمانیز درآن قراردارد، به میدان جنگ های نیابتی  و جنگ بین قدرتهای سرمایه جهانی تبدیل نموده است  . رژیم جمهوری اسلامی نیزکه بدون بحرانساری درخارج نمیتواند به حیات خودادامه دهد عملا وارد درگیریهای نظامی درمنطقه شده است ، فعلا نه تنها چشم اندازی برای پایان آن نیست بلکه خطر گسترش آن ایران را نیز تهدید میکند.مشارکت ودخالتگری رژیم جمهوری اسلامی در جنگ های منطقه که میلیاردها دلار هزینه دربردارد درشرایطی است که  سیاست های اقتصادی  رژیم درایران زندگی را برمیلیونها کارگر و زحمتکش  جانفرساترساخته است . گرانی ، بیکاری ، اعتیاد، فساد و رانت خواری بیداد میکند. دریکسو صاحبان قدرت و ثروت هستند که  با تشدید استثمار و غارت و چپاول دسترنج توده های زحمتکش مردم هرروز فربه ترمیشوند ودرسوی دیگر اکثریت عظیم توده های کار وزحمت هستند که  به سمت فقر وفلاکت بیشتررانده میشوند. جمهوری اسلامی و مافیای قدرت وثروت بعنوان عاملین این همه مصائب، بدون تردید آماجهای اصلی  میارزات کارگران وزحمتکشان هستند.

امسال باید برآهنگ  مقابله ومبارزه با سیاست های  جمهوری اسلامی درمراکز آموزشی  شتاب بخشید . جنبش معلمان ، دانش آموزان ودانشجویان کشور درارتقاء  سطح آگاهی ومبارزات کارگران وزحمتکشان  نقش ارزنده ای ایفاکرده و تجربیات  گرانقدری ازخود برجای گذاشته است. داشجویان ، معلمان و دانش آموزان مبارز وانقلابی  میباید با آموزش ازاین تجربیات  راه  گسترش این جنبش و تبدیل آن به یک نیروی متحد جنبش کارگران وسایرزحمتکشان  را هموارسازند. تشکیل کمیته ها و هسته ها و درنهایت سازمانهای انقلابی داشجوئی ، دانش آموزی  ومعلمان  بصورت علنی ، مخفی و نیمه علنی  وتبدیل آنها به کانون  اشاعه آگاهی و تشکل درمیان جوانان  دانش آموز ودانشجو ، ازوظایف تاخیرناپذیر کنونی  محسوب میگردد.

تردیدی نیست که باوجود اختناق حاکم برمراکزآموزشی ، سازماندهی وگسترش  تشکلات انقلابی وحفظ و ادامه کاری آنها اسان نخواهد بود ،اما هسته های فشرده ای از داشجویان ودانش آموزان انقلابی  قادرند باتلفیق فعالیت علنی و مخفی  با حداقل نیر، بیشترین تحرک لازم را سازمان داده  وبا اقدامات تبلیغی ، ترویجی ، افشاگرانه وعملی خود  اذهان نیروهای محیط آموزشی خودرا  جهت داده وآنها را به مقابله با ارتجاع حاکم بر مدارس ودانشگاه ها بکشانند. افشای اهداف رژیم  وسردمداران آنها در محیط های آموزشی، افشای ماهیت  ارتجاعی  مفاد آموزشی ، مقابله با  تبعیض و جداسازی جنسیتی ، دفاع ازمطالبا ت کارگران ، معلمین، استادان ، مطالبات خلق های تحت ستم واستثمار  و ده ها زمینه فعالیت دیگر، میتواند  جزئی از برنامه فعالیت  این تشکلها  محسوب شده و دامنه نفوذ انها را در میان دانشجویان ، دانش آموزان و معلمین سراسرکشور گسترش دهند.

سازمان اتحادفدائیان کمونیست، آغاز سال تحصیلی  95،96 را به همه دانش آموزان ، دانشجویان ، معلمین و وخانواده ها شادباش میگوید وبرای آنها چه در عرصه تحصیل  وچه درعرصه  مبارزه  برای جامعه ای عاری از ستم و استثمار وزوروسرکوب ،آرزوی پیروزی می نماید.

سازمان اتحادفدائیان کمونیست

اول مهرماه1395

1 نظر
  1. بهمن می گوید

    خیلی کامل است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »