اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

درباره بدام افتادن یکی از عاملین شکنجه وقتل عام زندانیان سیاسی

نه میبخشیم ونه فراموش میکنیم                 

بدنبال تلاش فعالان سیاسی ،وخانواده های زندانیان سیاسی و اعدام شدگان وسربه نیست شدگان درجمهوری اسلامی  وبدنبال شکایت تنظیمی توسط کاوه موسوی حقوقدان و ایرج مصداقی زندانی سیاسی سابق،  یکی از جلادان زندانهای جمهوری اسلامی بنام حمید نوری، معروف به «حمید عباسی» روز یکشنبه 16آبان درفرودگاه بین المللی آرلاندای سوئد بازداشت شد.
دستگیری حمید نوری معروف به حمید عباسی، خبرمسرت بخشی برای بازماندگان کشتارهای رژیم جمهوری اسلامی و جان بدربردگان ازاین کشتارها و نیز خبرخوشی برای همه فعالین و تلاشگران دادخواه درایران وسراسرجهان طی  چهل سال گذشته بود.
حمید عباسی  ازهمدستان  هیئت مرگ : ابراهیم رئیسی ،مضطفی پورمحمدی،حسین علی نیری،مرتضی اشراقی، اسماعیل شوشتری- محمد مقیسه‌ای (ناصریان ) – داوود لشکری – حمید نوری (عباسی)”.   درقتل عام زندانیان سیاسی بوده و تاکنون نیز به اشکال مختلف در دستگاه های جهنمی جمهوری اسلامی به کارخود ادامه داده است. حمید عباسی علاوه برشرکت درشکنجه وقتل زندانیان سیاسی، ازهویت آمرین وعاملین قتلعامهای هزارن زندانی و مکان گورهای دسته جمعی اطلاعات دست اول دارد.
دادستانی سوئد تائید کرده است که اودادیار قوه قضائیه رژیم درزندان گوهردشت بوده است ومضنون به دست داشتن درجنایت علیه بشریت دررابطه با قتلعام زندانیان سیاسی درسال 67 است  ودادستان سوئد بازداشت وی را تاچهارهفته تمدید نموده است تا شاکیان بتوانند شکایات خود را به همراه اسناد ومدارک لازم به دادگاه ارائه دهند.
ما به نوبه خودازهمه بازماندگان قتل عام زندانیان سیاسی دهه شصت وهرانسان آزاده ای که این فرد را میشناسد، تقاضا میکنیم  ازهرطریق که میتوانند شکایت خودرا تنظیم وبرای ادای شهادت به دادگاه مراجعه کنند.

باید خواستار برگزاری دادگاهی علنی و عادلانه با حضورشاکیان، شاهدان، خانواده ها و خبرنگاران رسانه ها شد وهمچنین باید این مامورکارکشته کشتارگاه های جمهوری اسلامی را وادارکرد تا اطلاعات خودرا درباره سایرآمرین وعاملین  شکنجه ها ،کشتارها واعدامها و سریه نیست کردنها ومحل دفن آنها،اعلام کند.

گشایش این پرونده قدمی است برای  تحت تعقیب قراردادن جانیانی که برغم جنایات علیه بشریت ودزدی وغارتگری اموال عمومی، راست راست درکشورهای اروپا وآمریکا وسایرکشورهادرحال عیش ونوشند. بی شک روزی فراخواهد رسید که توده های مردم باتداوم مبارزات وقیام عمومی خود، توماراین باند های مافیائی را درهم پیچیده وتمام آمرین وعاملین جنایات وسیه روزی خودرا به پای پاسحگ.ئی در دادگاه بکشانند. ما این جنایات را هرگز نه فراموش میکنیم ونه میبخشیم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحادفدائیان کمونیست

23 آبان 1398

1 نظر
  1. یاشار روشن می گوید

    البته فراموش نکنیم که این جانی در دادگاهی که حافظ سرمایه است گیر افتاده و ما را بر این گونه دادگاه ها و قوانین تراوش شده از اذهان حاتفظان سرمیه باوری نیست ولی جنبه افشاگری را باید صد چندان کرد ودر معرض جهانی دوباره نسل کشی ده ۶۰ و تابستان ۶۷ را عریان تر ساخت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »