اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

خطاب به : دانشجویان،دانش آموزان، استادان وآموزگاران

درآستانه 16 آذر98، تظاهرات و اعتراضات گسترده توده های زحمتکش مردم علیه ستم واستثمار و زور و سرکوب  بخون کشیده شده است، صدها نفر کشته وهزاران نفر زخمی و معلول شده اند  وهزاران نفر پیر وجوان دیگر دستگیر ودرشکنجه گاه ها با خطرمرگ مواجه اند . ما دانشجویان و دانش آموزان واستادان و آموزگاران سراسرکشوررا به دفاع ازمطالبات  خیزش توده های زحمتکش مردم فرا میخوانیم. با شرکت درتجمعات اعتراضی مستقل 16 آذر پیوند چنبش دانشجوئی با جنبشهای اجتماعی توده های کارگر و زخمتکش  مردم را استوارترسازیم.

پیروز باد جبهه انقلابی توده های تحت ستم واستثمار

سرنگون با درژیم حمهوری اسلامی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست 14اذر1398

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »