اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

دومین روز اعتصاب کارگران پالایشگاه نفت سنگین قشم

کارگران نفت سنگین قشم برای دومین روز پیاپی دست بە اعتصاب زدند. کارگران خواهان افزایش حقوق هستند و اعلام کردەاند کە تا زمان مشخص شدن این مسئلە بە اعتصاب شان ادامە خواهند داد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »