اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

‎تجمع دوباره کارگران شرکت کنتور سازی قزوین ‎۱۲مرداد ۹۹

کارگران شرکت کنتورسازی قزوین بار دیگر روز یکشنبه 12 مرداد ماه  در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواستههایشان مقابل فرمانداری شهرستان البرز تجمع کردند.

یکی از تجمع کنندگان می گوید: معوقات کارگران شرکت به ۲۶ ماه رسیده و بیشتر کارگران با مشکلات معیشتی و بیمهتامین اجتماعی روبرو هستند. وی اضافه کرد: یکی از مطالبات اصلی کارگران کنتورسازی خارج شدن شرکت از مدیریتبخش خصوصی است. این کارگر خاطرنشان کرد: با توجه به غیبت مدیرعامل شرکت و تعطیلی خط تولید این واحد تولیدیاز ابتدای سال جاری مسئولان باید راه حلی برای مشکلات بیابند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »