فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

محکومیت حمید نوری دردادگاه استکهلم، یک پیروزی برای دادخواهان و یک گام به پیش در اجرای عدالت

سرانجام  حکم قضات و هیئت منصفه دادگاه استکهلم برعلیه یکی از جلادان گوهردشت، بنام  “حمید نوری” صادر شد .حمید نوری با نام مستعار”عباسی” که درجریان قتلعام زندانیان سیاسی دستیار دادیارزندان گوهردشت بود بنا به شواهد و مدارک مستند به اتهام شرکت در قتلعام زندانیان سیاسی دراین دادگاه محاکمه  وبجرم جنایت علیه بشریت به حبس ابد -که اشد مجازات دردادگاه های سوئد است- محکوم شد .

محاکمه حمید نوری محاکمه رژیمی بود که  بیش ازچهاردهه است با زور سرنیزه وسرکوب براریکه قدرت تکیه زده است و مسئولین وگردانندگان آن  را جنایتکارانی امثال “رئیسی “معروف به ایت الله قتلعام ،تشکیل میدهند.

محکومیت حمید نوری  پیروزی بزرگی است برای همه خانواده ها وبازماندگان قتلهای دهه ۶۰ وسراسر عمرجمهوری اسلامی و نیز پیروزی بزرگی است برای همه دادخواهان وتوده های تحت ستم واستثمار نظام حاکم برایران  وهشداری است برای همه جنایتکاران و سرکوبگرانیکه  بدانند روزی فراخواهدرسید که درآن روز پاسخگوی اعمال جنایتکارانه خود خواهند بود  و سرانجام به چنگ عدالت گرفتارخواهند شد.

ما این پیروزی بزرگ را به تمام خانوادها ،و بازماندگان وهمه دادخواهانی که برای به نتیجه رساندن این پرونده تلاش کردند، تبریک میگوئیم . صدوراین حکم  آغازی است برای به پای میزمحاکمه کشاندن همه جنایتکاران وآزادی ستیزان که دست شان به خون آزادیخواهان ومعترضین به ستم واستثمار وزوروسرکوب آغشته است . باشد تا باتشدید مبارزه برای سرنگونی انقلابی  نظام حاکم  وپیروزی  توده های زحمتکش مردم ایران براهریمن ارتجاع، همه آمرین وعاملین چهل سال سرکوب وکشتاردرجمهوری اسلامی پاسخگوی اعمال خوددردادگاه های صالحه باشند.

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

۲۳ تیرماه ۱۴۰۱

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »