اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پیام به نشست حزب کمونیست ایران (م-ل-م) بمناسبت چهلمین سالگرد “قیام سربداران”

رفقا  از دعوت تان به شرکت در مراسم چهلمین سالگرد “قیام آمل” سربداران  تشکر می کنیم .

در پنجم بهمن ماه 1360 درست در شرایطی که جامعه در التهاب، مبارزه و بیم و امید بسر می برد و حاکمان تازه بقدرت رسیده، سرکوب و کشتار بیرحمانه نیروهای انقلابی و حمله به تشکل های کارگری ، شوراها و نهاد های توده ای را در دستور قرار داده بودند تا با نابودی  هر صدای آزادیخواهی  سلطه ارتجاعی و ضدانقلابی خود را درسراسر کشور تثبیت بکنند . اتحادیه کمونیست ها (سربداران) بمنظور آغاز مبارزه مسلحانه  علیه ضد انقلاب تازه بقدرت خزیده  به قیام مسلحانه ای در آمل  دست زدند. در آن مقطع زمانی که  مقاومت کارگران و زحمتکشان و نیروهای انقلابی در کارخانه ها ، محلات در میان خلق های تحت ستم و استثمار در برابر ارتجاعی که به کمک امپریالیست ها در حال قلع و قمع دستاوردهای قیام بودند ، مقاومت می کردند،  بی شک این قیام خط تمایز بین انقلاب و ضد انقلاب را پر رنگ ترکرد و رشادت و از جان گذشتگی اعضای سربداران  تاثیرات مثبتی  در جبهه انقلاب برجای گذاشت اما متاسفانه  بدلیل پراکندگی مقاومت ها و مبارزه ها در سرتاسر کشور و در فقدان  جبهه ای انقلابی در برابر ضد انقلاب، این اقدام نیز با یورش وحشیانه دسته جات مزدور رژیم سرکوب و باشکست مواجه شد .

با گرامی داشت یاد و خاطره جانباختگان “قیام آمل” از تجربیات آنها بیاموزیم و برای سرنگونی انقلابی نظام  حاکم  و استقرار سیستم اقتصادی و اجتماعی  نوین مبتنی بر شوراها در یک جبهه انقلابی متحد شویم.

روابط عمومی

سازمان اتحادفدائیان کمونیست

5 بهمن ماه 1400

1 نظر
 1. اميد می گوید

  با درود هاى فراوان .
  بى شک قیام رفقا ى سربداران در آمل درسهاى فراوانى دارد که باید از آن آموخت و در مبارزات پیشاروى بر علیه رژیم جمهورى جنایتکار اسلامى به کار برد؛ نیز رفقاى سربداران با رزم آورى هر چه تمامتر نشان دادند که به انچه اندیشه مى کنند در عمل به آن مبادرت مى ورزند. یاد تمام سربداران به خون خفته گرامى باد.
  نکته قابل توجه و مهم در این پیام رفقاى سازمان اتحاد فداییان کمونیست این است که رفقاى سربداران را به جبهه متحد انقلابى فرا مى خواند.
  با این امید که تمام نیروها ى معتقد به جبهه انقلابى بر مبناى عمومى ترین مطالبات پایه اى و دمکراتیک کارگران؛ دهقانان؛ زحمتکشان؛ ملیتهاى تحت ستم و سایر توده هاى مردم جهت سرنگونى تام و تمام جمهورى اسلامى و برقرارى نظامى دمکراتیک و بر کاکل آن شوراها ى توده اى ، گرد هم آمده و متحد گردند.
  تنها راه رهایى در مرحله کنونى و غلبه بر جمهورى جنایتکار اسلامى تشکیل جبهه متحد انقلابى است که باید در جهت آن کوشید.
  با درودهاى مجدد
  امید امیدوار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »