اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بیانیه شورای مرکزی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بمناسبت آغاز سال تحصیلی 1400-1401

بیانیه شورای مرکزی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بمناسبت آغاز سال تحصیلی 1400-1401

دانش آموزان، دانشجویان، آموزگاران واستادان

 

سل تحصیلی جدید فرا رسیده است ومیلیونها نفرازجوانان ونوجوانان کشور با امید به کسب علم ودانش  درانتظار ورود به مدارس و دانشگاه ها هستند. سال گذشته  سالی سخت  و مشقت بار برای دانشجویان، دانش آموزان و خانواده های زحمتکش واقشارمحروم کشوربود. سال گذشته بدلیل شیوع پاندمی کرونا وتعطیلی مدارس ودانشگاه ها  تورم و گرانی افسار گسیخته مایحتاج عمومی واولیه  از یکسو وشیوع گسترده ویروس کرونا و میلیونها شاغلی که به ارتش عظیم میلیونی بیکاران پیوسند مشکلات عدیده ای را برای خانواده های توده زحمتکش مردم و نیز برای جوانان ببار آورد. میلیون ها دانش آموز بدلیل نداشتن امکانات مالی و ناتوانی در تهیه ملزومات شرکت در کلاس های آنلاین از تحصیل بازماندند، شیوع گستره ویروس کرونا و بی مسئولیتی رژیم تاحد اعلام ممنوعیت  ورود واکسن پیشگیری از این پاندومی  و وعده وعیدهای توخالی، باعث بیماری میلیونها نفر و جانباختن ده هاهزارنفر عمدتا ازاقشار زحمتکش ومحروم جامعه گردید و برگ دیگری برتاریخ جنایت بار رژیم حاکم افزود .

 

سال تحصیلی امسال را در شرایطی آغاز میکنیم که پاندومی کرونا مهارنشده  است و بعد از ماه ها تاخیر و وعده های سرخرمن هنوز بخش زیادی از جمعیت واکسینه نشده اند و دولت کماکان برنامه آموزش آنلاین را در دستوردارد واین درحالی است که  طبق  گفته  معاون وزیرآموزش وپرورش نزدیک به دومیلیون دانش آموز فاقد تابلت وامکانات لازم برای شرکت درکلاسهای آموزشی هستند. سال گذشته نیز نزدیک به چهارمیلیون دانش آموز بدلیل ناتوانی مالی درتهیه امکانات اولیه نتوانستند درکلاسهای آنلاین شرکت بکنند.

علاوه برهمه این مشکلات وموانع سرراه توده های محروم و زحمتکش جامعه  باید گفت که با توجه به پولی شدن مدارس ودانشگاه ها درواقع این فقط  فرزندان پولدارها وافراد متمکن هستند که درسیستم آموزشی کنونی ایران قادر به ادامه تحصیل و صعود به مدارج بالاتر میباشند.  سعید نمکی وزیر بهداشت  دراجلاس مجازی روسای دانشگاه ها معترف میشود که “شرایط همانند زمانیان ساسانیان است که فقط افرادی میتوانند درس بخوانند که جزء متمولین کشورهستند” امروز با سیاست خصوصی سازی و پولی کردن مراکز آموزشی  درحقیقت آموزش و پرورش وتحصیل طبقاتی ترشده است و هزارو یک مانع برای ورود فرزندان زحمتکشان واقشار محروم به مدارس عالی  بوجود آمده است که یکی ازآنها شهریه های سنگین برای مدارسی است که ازحداقل استاندارهای آموزشی برخوردارند مدارس مختلفی نظیر مدارس “نمونه ، هیئت امنائی، مدارس شاهد، مدارس غیرانتفاعی، مدارس تیزهوشان وامثالهم که از دو میلیون تا چهل میلیون شهریه  میگیرند که بامخارج کلاسهای آمادگی  از صد میلیون هم فراتر میروند. ادعای اینکه نظام آموزشی ایران رایگان است  یک دروغ آشکار درمقابل چشمان توده زحمتکش ایران است  جز بخش کوچکی از مدارس دولتی مابقی نظام آموزشی  از طریق اخذ شهریه های کلان اداره میشوند وآنهائیکه درمدارس دولتی تحصیل میکنند امکان ورود به رشته های برتر دانشگاهی را ندارند  ونتایج کنکورسالهای اخیر نشان میدهد که  سهم دانش آموزان این مدارس  برای ورود به رتبه های بالاتر نزدیک به صفراست . هزینه بالای این مدارس و کلاس های گران قیمت کنکری  نشان میدهد که راه یابی فرزندان طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه که توانائی پرداخت هزینه های کلان کلاس های پیشدانشگاهی  ومدارس با استاندارهای لازم را ندارند اگرمحال نباشد  بسیار مشکل  است.

نوجوانانی که  ازتحصیل بازمیمانند

 

 درایران جمهوری اسلامی زده  نه تنها فرزندان اقشارمحروم شانس  تحصیل در رشته های مهم دانشگاهی را ندارند بلکه هرساله  میلیونها  جوان ونوجوان  به دلیل فقر اقتصادی  از ورود به مدارس بازمیمانند  و یا بیش از چند سال نمیتوانند به تحصیلات خود ادامه دهند و مجبورند درنیمه راه تحصیل را رها کرده  وبرای یافتن قوت لایموتی به هر کار مشقت بار و سنگینی تن دردهند. طبق آمار موسسات دولتی همزمان با بازگشایی مدارس در ایران چند میلیون کودک به دلایل متعدد از تحصیل بازمانده اند. یکی ازدلایل بازماندن این نوجوانان و جوانان از ادامه تحصیل فقرخانواده ها است که این نوجوانان بجای نشستن روی نیمکت مدرسه، روانه بازار کارمیشوند. بگفته کارشناسان ، در مناطق دو زبانه مثل کردستان و آذربایجان، بیشترین افت تحصیلی و ترک تحصیل در دوره ابتدایی است. به دلیل اینکه کودکان فرصت حضور در دوره آمادگی پیش از دبستان را ندارند. و مفهوم سازی و یادگیری زبان فارسی نیز برای آنها دشوار است. علاوه برهمه اینها قوانین  ارتجاعی مذهبی وسنت های زن ستیزانه در کنار تیغ سرکوب، همچنان سایه شوم خود را برسرمدارس ودانشگاه ها گسترانیده است. آنها شبانه روز درتلاش اند تا جهل و خرافه پرستی را به زور سرنیزه و سرکوب  وبا توسل به انواع واقسام وسائل تبلیغی و ترویجی درمغز جوانان فروکنند. با برپا کردن تفتیش عقاید و جو ترور وخفقان، راه شکوفائی استعداد ها  و رشد و تکامل جوانان را سد میکنند . بر زنان ودختران تبعیض مضاعف اعمال میگردد. حجاب اجباری ، جدا کردن آنها از پسران و تحمیل مقرراتی سنگین از جمله مظاهر تبعیض و سرکوب زنان درجمهوری اسلامی است که یکی از موانع عمده  شادی و نشاط و رشد وشکوفائی دختران دانش آموز ودانشجو محسوب میشود.

 

دانش آموزان ودانشجویان

 

همزمان با بازگشائی مدارس ودانشگاه ها شاهد اعتصابات واعتراضات وتجمعات معلمان درشهرهای مختلف کشور  هستیم که  حقوق های دریافتی  کفاف زندگی آنها را نمیدهد و این معلمان پیشرو وآگاه علاوه برتاکید برمطالبات خود، خواهان دگرگونیهای بنیادی درسیستم آموزش وپرورش هستند ، آنها به پولی سازی مدارس ، تبعیض و تفتیش عقاید و محتوای ارتجاعی کتاب های درسی اعتراض دارند ازطرفی  شاهد گسترش اعتصابات کارگران بازنشستگان ودیگراقشارزحمتکش  جامعه هستیم  دانشجویان ودانش آموزان نیز جزئی از پیکره جنبش های اجتماعی هستند و وظیفه دارند از اعتراضات وتجمعات معلمان واستادان خود حمایت کنند  وهمچون گذشته وبه سهم خود درارتقاء سطح آگاهی وسازمانیابی  این جنبشها  یاری رسانند و زمینه اتحاد آنها را دریک جبهه انقلابی برای سرنگونی نظام حاکم وتغییرات بنیادی  درساختاراقتصادی ، اجتماعی و سیاسی وفرهنگی جامعه فراهم نمایند.

 

زنده باد اتحاد وهمبستگی همه جوانان ، دانش آموزان ودانشجویان ، کارگران وزحمتکشان سراسر کشور    

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی ایران

زنده باد سوسیالیسم

 

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست اول مهرماه 1400  

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »