اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

جنایت علیه  سوخت  بران  بلوچ  محکوم است

 
اخبارمنتشره حاکی ازآن است که روز دوشنبه  چهارم اسفند ماه درنتیجه  تیراندازی پاسداران رژیم به تجمع اعتراضی  “سوخت بران” در شهر مرزی سراوان سیستان و بلوچستان عده ای از این زحمتکشان جانباخته و تعداد دیگری زخمی شده اند.  به گزارش کمپین فعالین بلوچ/ در تازه ترین آمار، ۱۵ سوخت بر بلوچ  بر اثر تیراندازی ماموران مرزبانی سپاه پاسداران در نقطه صفر مرزی این شهرستان در روز گذشته کشته و زخمی شدند.
امروز تجمعات اعتراضی مردم سراوان  و خانواده جانباختگان با یورش مجدد پاسداران رژیم مواجه شد  و توده های زحمتکش مردم  به مقابله با سرکوبگران پرداخته و فرمانداری  این شهر را به اشغال خود درآوردند  وعلیرغم  تقویت نیروهای سرکوبگر و شلیک مستقیم  به روی  مردم، این اعتراضات ادامه دارد و مردم خواهان پاسخگوئی رژیم  هستند.
سوخت بری در بلوچستان  تنها راه تامین معیشت اولیه انسانهائی است که بخاطر فقر و بیکاری  و نبود هیچگونه ممردرآمدی ناگزیر جان به خطرمیسپارند و از راه سوخت بری امرار معاش میکنند.
به گفته مطلعان بلوچ، طی دو ماه گذشته بیش از ۸۰ سوخت‌بر با شلیک مستقیم و یا در اثر حوادث رانندگی منجر به آتش‌سوزی، جان خود را از دست‌ داده‌اند.

طبقه حاکم  برای غارت و چپاول  و ثروت اندوزی  به هرجنایتی دست میزندغافل از اینکه  سرانجام از خشم  توده های مردم درامان نمانده و بگور سپرده خواهد شد.

ما ضمن اظهار همدردی و همبستگی با خانواده  جانباختگان  و زخمی ها و دستگیرشدگان،عمل جنایتکارانه ماموران رژیم را محکوم کرده  و از اعتراضات سوخت بران و مردم زحمتکش سراوان حمایت میکنیم .
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی
زنده باد سوسیالیسم
سازمان  اتحاد فدائیان کمونیست 5 اسفند ماه 99
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »