اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

ازمبارزات توده های زحمتکش اقلیم کردستان حمایت کنیم

دیروز یکشنبه تظاهرات توده های زحمتکش مردم کردستان عراق فازجدیدی از اعتراض به وضعیت موجود را آغازکردند .  تظاهرات و تجمعات روز یکشنبه  به همراه طرح خواست ها ومطالبات مردم محروم و زحمتکش طبق معمول با یورش نیروهای انتظامی وامنیتی  احزاب عشیره ای حاکم مواجه شد. گزارشات حاکی ازآن است که درنتیجه این یورش سرکوبگرانه ماموران اقلیم  تاکنون چندین کشته و زخمی  بجای  گذاشته است وعده زیادی ازمعترضین نیز دستگیر شده اند .  این یورش وحشیانه  خشم وانزجار مردمی را که بصورت مسالمت آمیز خواستار پرداخت حقوق های معوقهُ رفع بیکاری  و پایان دادن به فساد و چپاولگری حاکمان اقلیم بودند برانگیخت و مردم درادامه تظاهرات به دفاتر احزاب حاکم یورش برده و آنها را به آتش کشیدند.

برغم سیاست کشتار و سرکوبی که حاکمان اقلیم در پیش گرفته اند ازامروز دوشنبه تظاهرات و اجتماعات به مناطق دیگرکردستان نیز کشیده شده است  و توده های زحمتکش مردم که از بیکاری، گرانی  وغارت و چپاول دسترنجشان توسط مافیای حاکم بتنگ آمده اند و خواهان تغییرات بنیادی درسیستم اقتصادی وسیاسی کردستان هستند.

 خواست ها و مطالبات  زحمتکشان  کردستان ازخواست ها و مطالبات توده های مردم  سایرنقاط این منطقه جدا نیست. ازمبارزات  آنها حمایت کنیم.

سازمان

اتحاد فداپیان کمونیست

۱۸آذر۱۳۹۹

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »