اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پیام تسلیت بمناسبت درگذشت رفیق مبارز طیفور بطحائی

با کمال تاسف مطلع شدیم که رفیق مبارز طیفور بطحائی بعد از یکسال و نیم مبارزه با سرطان ریه، سرانجام درروز پنجشنبه بیستم شهریورماه 1399 دربیمارستان شهر گوتنبرگ سوئد، درگذشته است.

طیفور بطحائی درجوانی دستگاه ستم و استثمار و استبداد شاهنشاهی را برنتافت و به مبارزه روی آورد وی درسال 1352 درارتباط با پرونده ای که بعدها به “پرونده دانشیان وگلسرخی” معروف شد، توسط ساواک دستگیر و در بیدادگاه های شاه ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم گردید . با قیام تودهای مردم در سال 57 از زندان آزاد شد و برای تداوم مبارزه با رژیم ارتجاعی تازه برقدرت خزیده، به صفوف پیشمرگان کردستان پیوست . طیفور مدتی درسطح رهبری حزب دموکرات کردستان ایران (مسئول اتحادیه جوانان این حزب) و مدتی نیز با سازمان “آزادی کار- فدائی” به مبارزه برای رهائی ازستم واستثمارادامه داد و بعد از مدتی ازطریق نوشتن، فیلمسازی و ترجمه، تا آخرین لحظه حیات پربار خود به مبارزه ادامه داد و آثارگرانبهائی ازخود برجای گذاشت.

طیفور بطحائی چه درچهارچوب فعالیت تشکیلاتی و چه درعرصه های فرهنگی وهنری، بمثابه انسانی متعهد و ثابت قدم درجبهه چپ وانقلابی، همواره آرزوی رهائی کارگران و زحمتکشان و بویژه رهائی خلق زحمتکش کرد ازستم واستثمار را در دل داشت و برای تحقق آن کوشش کرد .

ما ضمن تسلیت به خانواده و همرزمان وسایر بازماندگان کاک طیفور، بویژه توده های مبارز سنندج، خود را دراندوه ازدست دادن او شریک میدانیم .

 

یاداش همواره عزیز و گرامی باد

روابط عمومی

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

بیست ویکم شهریور 99

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »