اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

خطر مرگ جان صدها هزار زن ومردزندانی را تهدید میکند

 

اخباروگزارشات متعدد حاکی ازآن است که ویروس کرونا به زندانهای سراسر کشور سرایت کردهاست ومسئولین مربوطه بجای تامین امکانات لازم برای حفاظت ازجان زندانیان، آنها را تحت فشار قرارمیدهندو به ضرب وشتم وتنبیه وتوبیخ آنها میپردازند.

درروزهای اخیر زندانیان زندانهای مختلف کشور به اعتراضات زیادی دست زده اندو بویژهزندانیان سیاسی بارها وبارها نسبت به شیوع ویروس کرونا بین محبوسین و خطری که جان زندانیان را تهدید میکند، هشدارداده اند. علاوه برآن سازمانهای بین المللی نظیر عفو بین الملل و سازمانهای مدافع حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواسته اند که با توجه به شیوع ویروس کرونا درزندانها، نسبت به حفظ سلامت زندانیان احساس مسئولیت بکنند و به تعهدات خود عمل کنند . اما جانیان حاکم برکشور نه به اعتراضات زندانیان و نه به هشدارهای نهاد های حقوق بشری و ومدافعان حقوق زندانیان، کوچکترین ترتیب اثری نداده ند . اکنون در شرایطی که زندانهای کشوربا جمعیت چندین برابر ظرفیت معمولی خود وبدون امکانات لازم با خطر ابتلا به ویروس کرونا و کشتار جمعی مواجه است .زندانیان به ناگزیر به اعتصاب عذا و شورش و فرارازخطرکشتار، متوسل شده اند .

پس از شورش زندانیان زندان سقز وفراربیش از 80 تن ازآنها، به گزارش خبرگزاری هرانا، عصر دوشنبه اعتراض شماری از زندانیان زندان سپیدار اهواز در مواجهه با کادر زندان به خشونت کشیده شد و درنتیجه یورش نیروهای انتظامی تعدادی اززندانیان کشته شده اند وخانواده های نگران درمقابل زندان دست به تجمع زده اند

شامگاه دوشنبه همچنین شماری از زندانیان زندان مرکزی تبریز در واکنش به خبر تحریک‌آمیز صداوسیما مبنی بر این‌که به جز زندانیان پرخطر همه به مرخصی رفته‌ اند،دست به شورش زده وشعار بی‌شرف، بی‌شرف سر دادند .

در روزهای گذشته درگیری های مشابهی در زندان های عادل آباد شیراز، سقز، الوند همدان، مهاباد، تبریز، پارسیلون خرم‌آباد و الیگودرز،بوقوع پیوسته است. این بحران در پی افزایش نگرانی زندانیان در رابطه با شیوع ویروس کروناوشرایط بد وغیرقابل تحملزندانها، شکل گرفته است.

رهبران رژیم بمنظور فریب افکارعمومی ازیکطرف ازبه مرخصی فرستادن ده ها هزارزندانی صحبت میکنند، ازسوی دیگر با استفاده از جوبحرانی جامعه ،با ایجاد جو رعب و وحشت به دستگیریها و زندان وشکنجه ادامه میدهند.هم اکنون ده ها زندانی سیاسی و عقیدتی درسیاهجالهای رژیم دربند وزنجیرند، فعالان جنبشهای اجتماعی و نویسندگان، هنرمندان ، دانشجویان ،فعالین ملی و مدنی وسایر آزادیخواهان مکرر احضار وبازجوئی میشوند وسرنوشت هزاران دستگیر شده خیزش آبانماه درهاله ای از ابهام باقیمانده است وبا خطر فتل و کشتارمواجه اند .

بی شک افکارعمومی مترقی ایران نگران جان همه محبوسین دربند نظام ارتجاعی حاکم هستند.علاوه برزندانیان سیاسی وعقیدتی و فعالان صنفی وسیاسی ،صدها هزارزندانی عادی درزندانهای جمهوری اسلامی ازاقشاروطبقات زحمتکشی هستند که بدلیل ناتوانی درپرداخت بدهی ها ویا جرائمی که درتلاش برای امرارمعاش مرتکب شده اند درحالی درزندانها بسرمیبرند که خانواده آنها فاقد امکانات ادامه زندگی هستند وچشم براه آزادی عزیزان خود میباشند .

نباید فراموش کرد که درجامعه سرمایه داری ،بویژه جامعه ای نظیرایران که درآن گروهی ازمافیای قدرت وثروت، بزور سرنیزه به ثروت اندوزی مشغولند ،تلاش اقشار محروم جامعه وبه حاشیه رانده شدگان ،بیکاران و برای تامین نیازهای اولیه وتلاش آنها برای امرار معاش ورفع گرسنگی، جرم محسوب میشود وتمام انسانهائی که توسط رانت خواران ونزول خواران به ورشکستگی وفلاکت کشیده شده اند وبدون چشم اندازی درزندانها بسر میبرند. این انسانها اگر از حق کار،مسکن ،آزادی و بیمه همگانی و بهداشت لازم برخورداربودند ودرجامعه ای آزاد زندگی میکردند، هرگز پایشان به زندان نمیرسید.

اکنون با سرایت ویروس کرونا به داخل زندانها، جان صد ها هزاراز این زندانیان درخطر است و باید بدون وقید وشرط ازاد گردند. همراهی باتلاش خانواده ها برای آزادی زندانیان سیاسی و آزادی همه زندانیانی که بواسطه ناتوانی درپرداخت دیون وقرارهای دادگاه ها و یاجرائم جزئی درزندانها بسرمیبرند ونیز تامین امکانات لازم بهداشتی برای جلوگیری ازسرایت ویروس کرونا ومحافظت ازجان همه زندانیان وظیفه است که باید رژیم را مجبوربه اجرای آن کرد.

سازمان اتحادفدائیان کمونیست 13فروردین 1399

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »