اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

«روژاوا »درآزمونی دیگر

درپی توافقات پشت پرده ترامپ واردوغان، وبااعلام خروج نیروهای نظامی آمریکائی ازنقاط مرزی شمال شرق سوریه، تهدید ترکیه به حمله نظامی بمنظور نابودی منطقه خودگردان رژاوا، به واقعیت پیوست. اردوغان امروز چهارشنبه ۱۷ مهرماه اعلام کرد که «ارتش این کشور عملیات خود علیه نیروهای شبه‌نظامی کرد را در شمال شرق سوریه آغاز کرده است».رجب طیب اردوغان بی شرمانه نام هجوم ددمنشانه به منطقه رژاوارا عملیات «چشمه صلح» نام نهاده است. درعملیات اشغالگرانه چند شهر و روستا هدف حمله جنگنده‌های ترکیه و همین طور گلوله‌باران توپخانه‌ای قرار گرفته‌اند. بنابر این گزارش‌ها جنگنده‌های ترکیه اهدافی را از جمله در سرکانی و تل ابیض بمباران کرده‌اند.مناطق عیرنظامی نیزدرحال بمباران هستند.دراین یورش نیروهای ارتجاعی سوریه ای مورد حمایت ترکیه نیز شرکت دارند.اردوغان درواقع به به یک نسل کشی ازکردهای این منطقه دست یازیده است.

ازمبارزین رژاوا مشتمل برساکنین آن منطقه از میلیتهای مختلف تنها درحریان مبارزه و شکست دادن داعش بیش از یازده هزارتن جانباختند و هزاران نفر زخمی شده وتوده های مردم خسارات زیادی را متحمل شدند وصدها نفرازانقلابیون سراسرجهان برای کمک به مبارزین این منطقه وحفظ وگسترش دستاوردهای رژوا، دراین نبردها شرکت کردند. مبارزین رژاوا توانستند درمنطقه ای پراشوب و بشدت عقب مانده وسنتی، باسازماندهی کانتون ها ومجامع توده ای به دستاوردهای مهمی نظیر آزادی وبرابری زنان ،آزادی مذهب و بی مذهبی وبرسمیت شناختن حقوق اقوام وملیت های مختلف، دست یابند. تلاش مبارزین رژاوا برای پایان دادن به ساختارهای عشیره ای و مذهبی ومبارزه با سنت های عقب مانده درزمان حاضرودر جغرافیائی با باساختاراقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وسنتی حاکم،دستآوردی بود که مورد پشتیبانی افکارعمومی آزادیخواه و مترقی جهان قرارگرفت . برغم ادعاهای عوامفریبانه اردوغان، هدف اصلی دولت ترکیه  دردرجه اول نابودی همین دستاوردها ومحو تجربه اداره دموکراتیک جامعه رژاوا درهمسایگی خود است. تجربه ای که ازپشتیانی افکارعمومی آزادیخواه جهان و ترکیه برخوردار بود.علاوه برآن اردوغان برای جبران شکست سیاست های ارتجاعی خود درعرصه داخلی و خارجی که با افول موقعیت اودرافکارعمومی ترکیه توام بود،با حمله ددمنشانه به رژاوا، میخواهد حمایت احزاب ناسیونالیست ترک راجلب وموقغیت خود راتحکیم کند.

روشن است که انتقادات زیادی میتوان برسیستم خودمدیریتی رژاوا مطرح کرد وسیاستهای اقتصادی،سیاسی ونیزهمسوئی با آمریکا وغیره را مورد نقد و کنکاش قرارداد. اماانتظار تحولات رادیکال وسوسیالیستی درزمان حاضر درمنطقه ای که نه صنعتی به آن معنی وجوددارد ونه طبقه کارگری به آن مفهوم، انتظاری است بدور ازواقعیت. جنبش خودمدیریتی رژاوا علی رغم ضعف ها و ناکامیهای تاریخی خود درچهارچوب مبارزه انقلابی درسراسر کردستان، ازنقطه نظر تجربه وبعد تاریخی آن ،یک جنبش رهائی با مضمون مترقی و دموکراتیک باتمامی ضعف هایش محسوب میشود.مسلم است تاوقتیکه بطورقطع ازاین مسیرخارج نشده است، ضمن نقد کاستی ها و انحرافات آن باید ازمبارزات و مقاومت آنها پشتیبانی کرد. بویژه درشرایط کنونی که با حمله ددمنشانه واشغالگرانه دولت سرکوبگر ترکیه مواجه اند وموجودیت آنهاازچندین جبهه تهدید میشود، نباید ازکمک وحمایت آنهاشانه خالی کرد.

رژاوا با آزمونی سخت مواجه است .سازمان اتحادفدائیان کمونیست ضمن محکوم کردن حمله ددمنشانه رژیم ارتجاعی ترکیه به رژاوا، افکارعمومی جهان، بویژه مناطق محتلف کردستان را به حمایت از توده های زحمتکش مردم رژاوا فرامیخواند. حلفهای تحت ستم واستثمارمنطقه ازجمله کردستان حق دارند سرنوشت خود را خویشتن بدست گیرند.

سازمان

اتحاد فدائیان کمونیست 18 مهر1398

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »