اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

‌نامه سرگشاده‌ی خانواده‌های دانشجویان بازداشت شده دانشگاه تبریز

‌نامه سرگشاده‌ی خانواده‌های دانشجویان بازداشت شده دانشگاه تبریز

بسمه تعالی

خطاب به ریاست محترم قوه‌ی قضائیه آیت‌ا… هاشمی شاهرودی

احتراماً امضاء کنندگان این مکتوب، خانواده‌های دانشجویان در بند دانشگاههای آذربایجان هستند که به نحوه دستگیری، بازداشت و فشارهای روحی و جسمی وارد به عزیزانمان اعتراض داشته و مراتب شکایت خود را از نهادهای امنیتی و قضائی به جنابعالی به عنوان بالاترین مقام قضائی معروض می‌دارند.

فرزندان ما که جزء نخبگان این مرز و بوم هستند بدون هیچگونه احضار و اخطار کتبی در ماههای تیر و مرداد سال جاری، از سوی مأموران امنیتی دستگیر شده و بدون تفهیم اتهام در بازداشتگاههای اداره اطلاعات و در سلولهای انفرادی تحت شدیدترین فشارهای روحی و جسمی مورد بازجویی شبانه‌روزی قرار دارند.

فرزندان ما از ابتدائی ترین حقوق انسانی به عنوان یک فرد متهم، از قبیل اجازه ملاقات با خانواده، ملاقات با وکیل، حق مطالعه، هواخوری و … برخوردار نبوده و هر دو هفته یک بار آن هم به مدت کوتاه چند دقیقه‌ای و صرفاً در حد احوالپرسی با خانواده خود تماس تلفنی داشته‌اند.

در حالی که در خصوص وضعیت جسمانی و روحی عزیزانمان اخبار نگران کننده‌ای در حال انتشار است که این اخبار بطور مستقیم خانواده‌ها را دچار دلهره و استرس کرده و در مواردی باعث بروز بیماریهای وخیم قلبی و عصبی شده‌اند.

از آن مقام محترم، بعنوان قاضی‌القضات تقاضا داریم ضمن صدور دستور رسیدگی به پرونده‌ی عزیزانمان و این که قرار بازداشت موقت صادره به هیچ عنوان متناسب با عملکرد عزیزانمان نبوده و این قرار در جرائم سنگین صادر می‌شود نه در مورد دانشجویان نخبه و اندیشمند، بدواً دستوری صادر گردد که قرار بازداشت موقت به قراری خفیف‌تر تبدیل شود و اجازه ملاقات با خانواده و وکیل برای عزیزانمان فراهم شود و همچنین در اسرع وقت، آن عده که مورد ایراد ضرب و جرح قرار گرفته‌اند به مراکز درمانی معرفی و منتقل شوند.

1- خانواده دانشجوی حقوق دانشگاه تبریز (فراز زهتاب)

2- خانواده دانشجوی حقوق دانشگاه تبریز (آیدین خواجه ای)

3- خانواده دانشجوی ارشد مکانیک دانشگاه تبریز (سجاد رادمهر)

4- خانواده دانشجوی ارشد مکانیک دانشگاه تبریز (منصور امینیان)

5- خانواده دانشجوی مهندسی برق  دانشگاه تبریز (امیر مردانی)

6- خانواده دانشجوی رشته جغرافیا دانشگاه تبریز (مقصود عهدی)

7- خانواده فعال سابق دانشجویی و افسر وظیفه (داریوش حاتمی)

8- خانواده دانشجوی دانشگاه مالک اشتر اصفهان (مجید ماکویی زاد)

 

 

رونوشت:

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب تبریز

دادستان محترم کل کشور

رئیس محترم دیوانعالی کشور

17/6/1387

خانواده های دانشجویان بازداشت شده آذربایجانی (خاصه دانشگاه تبریز)

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »