اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

یک آلترناتیو سوسیالیستی ضروری و ممکن است(کنفرانس استکهلم ) بخش دوم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »