اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

به یاد و برای شاعر انقلابی ایران مانایاد سعید سلطانپور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »