اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

گندی دیگر از خاندان تعفن!

ستاره سرخ

در حالیکه بیش از صد روز از خیزش خلق ایران می­گذرد و در بحبوحه ی اعتراضات کف خیابان، اعتصابات، مبارزات مردمی و از سوی دیگر دستگیری­های گسترده، شکنجه، ارعاب و اعدام­های گسترده­ی رژیم  به سر می­بریم، ساعاتی پیش، ملکه­ی خودخوانده ی ایران، بانو اسپرم السلطنه پهلوی (یاسمین پهلوی) با انتشار یک استوری در حساب اینستاگرامش، بارِ دیگر ذاتِ پلید و چرکینش را آشکار ساخت! انتشار تصویرِ کاغذی در دست شخصی مجهول الهویه که به احتمال زیاد همسر یا فرزند یکی از ساواکیان رژیم سابق است و نوشته ی روی آن با این شعارِ لجن پراکن و مشمئز کننده :

مرگ بر سه فاسد/ملا، چپی، مجاهد!

بسیاری از مردم را متعجب ساخت، مردمی که هنوز ذات این قشرِ خونخوار را بخوبی نشناخته و منتظر ائتلاف و اتحاد بودند با دیدن این متن شگفت زده شدند! جالب آنجا که علیا حضرت حتی نتوانسته از روی تصویر بخواند و متن را درست کپی کند! او بالای عکس منتشر شده، با فونتی درشت اینگونه نوشت : مرگ بر فاسد/ملا، چپی، مجاهد! البته از کسی که دخترش حتی نمی­تواند یک جمله فارسی صحبت کند، چرا که هرگز ایران را ندیده و هیچ علاقه ای هم به آموختن فرهنگ و زبان ایرانی نداشته نمی­توان انتظار داشت چیزی از وزنِ شعار بداند! از آن جالب تر اینکه در حالیکه کمتر از یک ماه دیگر به سالروز قیام تاریخی خلق ایران، قیامی که در آن تمام خاندان سلطنت با تیپا به بیرون پرت شدند باقی مانده و این متوهمین تاج و تخت همچنان در پی کسب قدرت آن هم بصورت مطلقه اند! اعتماد امینی، که گویی نامِ اصلی اش را دوست نداشته چرا که به روز نیست و شاید درشأن یک ملکه ی نوین همچون وی نباشد و نامِ جعلی و خودساخته ی یاسمین پهلوی را برای خودش دست و پا کرده، بهتر است به جای اینکه بیش از پیش سعی در پاک کردن کثافات و ناپاکی های رژیم پهلوی داشته باشد، کمی واقع گرایانه به فضای ایران امروز بنگرد، ایرانی که دیگر نه ارث پدرِ همسرش است و نه پشت قباله ی ازدواج خودش! البته که این شامورتی بازی ها، هرچه نداشته باشد یک حُسنِ بزرگ دارد و آن این است نفرت مردم ایران را به این خاندان منحوس و ناپاک می افزاید و آشکار میکند! واکنش­ها به این چرندیات منتشر شده، به حدی زیاد و منفی بود که تنها با گذشت چند ساعت، اعتماد امینی به ناچار اقدام به پاک کردن استوری مذکور نمود! مردم با گرایشات مختلف فکری-سیاسی این اقدام فاشیستیِ اسپرم السلطنه را محکوم کردند و به جز تعدادی سلطنت پرست که همواره به دنبال سواری دادن هستند و نهایت مبارزاتشان این است که راکبشان راعوض کنند، همگی به این استوری کذایی واکنش منفی نشان دادند! البته نباید بیش از این هم از این جماعت انتظار داشت، این صاحبانِ خودخوانده ی ایران و ایرانی، سالهاست که فرار را بر مبارزه ترجیح داده اند و از همان زمان که نخستین زنگ خطرهای سقوط دیکتاتوریِ زر و زور به صدا درآمد پدرانشان دستشان را گرفتند و به کشورهای امریکایی-اروپایی بردند آن هم با مبالغی نجومی از ثروت و دارایی های مردم! حال این قشر بی توجه به اتفاقاتی که در بطن جامعه، یعنی میلیون ها کیلومتر دورتر از آنجا که آنها مشغول خوش گذرانی با پول­های مردم هستند، بیانیه های عجیب و غریب صادر میکنند و سخنان اعجاب انگیز میزنند! شعارهایی می­دهند که نه تنها در ایران داده نشده بلکه تابحال نیز به گوش هیچ یک از معترضین نخورده! بعد هم در کمالِ شگفتی سخن از اتحاد و ائتلاف میزنند!

اما پیامِ این سخنان و دم از ائتلاف زدنها مشخص است: اتحاد با دشمنان مردم و ائتلاف با ساواکی ها، شکنجه گران و قاتلان مردم! زمان آن رسیده، دار و دسته ی متوهم سلطنت، از عالم هپروت بیرون بیاید و بداند زمانِ سلطنت چه با تاج و تخت و چه با عمامه به پایان رسیده و هیچ انسانِ عاقلی، استفراغی را که بالا آورده، دوباره قورت نخواهد داد.!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »