اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

گنادی زیوگانوف بوش مدتهاست که به سمبل تروریسم دولتی تبدیل شده است

گنادی زیوگانوف

 

بوش مدتهاست که به سمبل تروریسم دولتی تبدیل شده است

 

گنادی زیوگانوف، صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست جمهوری فدراتیو روسیه، رهبر فراکسیون حزب کمونیست در دومای دولتی، به درخواست نمایندگان وسایل ارتباط جمعی، سخنان جرج بوش، رئیس جمهور آمریکا در مراسم گشایش مجسمه یادواره قربانیان کمونیسم  در واشینگتن را تشریح کرد.

زیوگانوف در ابتدای سخنانش گفت: بوش مدتهاست که، به سمبل تروریسم دولتی و قاتل میلیونها مخالف جهانی سازی آمریکائی تبدیل شده است و بی شک، هدف ازگشایش یادواره قربانیان کمونیسم، تبلیغات مذبوحانه ای است برای منحرف ساختن اذهان عمومی بشریت از تبه کاریهای امپریالیسم آمریکا بطور کلی و بویژه، جنایات سران فعلی کاخ سفید در جهان است. رئیس جمهور آمریکا از هر تعداد مجسمه یاد بود پرده برداری کـند، با این کار نمی تواند، دستان خود را که، به خون مردم بیگناه عراق، افغانستان و سومالی و همچنین صربهای کوزووا آلوده است، پاک نماید.

زیوگانوف در ادامه گفت: زندان آمریکائی گوانتانامو، همینطور، زندانهای مخفی سیا در اروپای شرقی، تا ابد در لیست سیاه تبه کاریهای جهانی سازی ثبت شده است. دقیقا، گسترش سیستم امریکائی و جناب جرج بوش، مسئول چپاول همه جهان بوسیله «میلیاردرهای طلائی»، گرسنگی میلیاردها انسان و مرگ روزانه هفده هزار کودک  به علت سوء تغذیه می باشد. امریکا و متحدانش، با تحمیل مفاسد اجتماعی و اکولوژیکی سرمایه داری جهانی به جهان، مسبب بدبختی های بی شمار بشریت دنیا هستند. وی ادامه داد: خانواده بوش، هم پدر و هم پسر، درجنایت بر علیه خلقهای روسیه، بخاطر تحمیل سیستم ویرانگر رادیکال- لیبرالی پول بر کشور ما که، طی یک و نیم دهه، باعث تلفات انسانی عظیمی شد، مسئولیت ویژه ای دارند. در این دوره، میهن ما، ١٠ میلیون انسان خود را از دست داده است که، ٩میلیون نفر آن روس بودند.

بطور کلی، مقامات آن دولتی که، بیست- سی سال قبل حتی از تامین ظاهری حقوق دهها میلیون مردم کشور خویش عاجز بود و از قتل عام مردم بومی آمریکای شمالی اظهار ندامت نکرده است، (حق ندارند) کشور ما را که، نمونه حاکمیت واقعی خلق و تضمین اجتماعی واقعی حق کار انسان در جهان بود، آموزش دهند. کشوری که، نقش تعیین کـننده ای در رهائی کره خاک از طاعون فاشیسم زائیده تمدن غرب، ایفا کرد.

جرایم سرمایه داری و جهانی سازان امروزی، بروشنی بر جهانیان معلوم است. حزب کمونیست جمهوری فدراتیو روسیه طرح پیشنهادی خود برای محکوم کردن جنایات رژیمهای دموکرات نمای امپریالیستی و لیبرالی را برای مذاکره، به احزاب و پارلمانهای اروپا ارائه داده است. در اینکه آنها خصـلتا در نقض خشن و گـسترده حقوق بشر، نسل کشی خلقهای بسیاری و تحمیل دو جنگ جهانی ویرانگر که به بهای زندگی قریب یک صد میلیون انسان تمام شد، مقصرند، شکی نیست. این تخلفات و جرایم مختلف، با توجه به تفاوتهای فرهنگی، کشوری و دوره های تاریخی، با اعدامها و قـتـلهای جمعی، کشتار در اردوگاههای مرگ، گرسنگی، بیرون راندن از کشور خویش، شکنجه، کار اجباری و اشکال دیگر ترورهای فیزیکی، همچنین، از بین بردن بنیانهای دولتی کشورهای خود، تخریب اصول بنیادین اخلاق اجتماعی، سنن ملی و ارزشهای فرهنگی، ترویج روحیه هرج و مرج اجتماعی- سیاسی و معنوی در میهن خویش همراه بوده است. من مطمئنم که، در ادامه مذاکره طرح ما، پرده از جنایات بیشتر و بیشترامپریالیسم برداشته خواهد شد.

گنادی زیوگانوف همچنین افزود: جناب بوش! خلقهای روسیه، نیازمند دلسوزاندن شما نیستند، همانطور که، محتاج محکوم کردن مشکلات موهوم و واقعی گذشته ما نیستند. تو این حق را نداری.

 

سووتسکایا راسیا،

 شماره٨٠ (١٢٩٨٧)

تاریخ ١۴⁄۶⁄٢٠٠۷

 

ا. م. شیزلی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »