اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

گلهای در بند

 

از پشت پنجره   صدا می آیـد

از پشت پنجره   صدای رعـد می آیـد.

 

نــــه !

از پشت نرده های پنجره   فـریـاد رعـد می آیـد

 

در پشت پنجره

کسی زاییـده می شود

از پشت نرده ها  صدای فریـاد می آیـد .

 

از این اطاق بیرون بایـد رفت

زمان زایش فرا رسیده اسـت.

 

آری   صدای فریاد نوزادی

به رنـگ  ســرخ

به رنـگ   لبـخند

به رنـگ   آزادی

آزادی

آزادی

آری  آزادی

       آری صدای رعد انقلاب می آیـد .

 

در پشـت پنجره   زندان است

از پشـت پنجره   بهـار می آیـد

از پشت پنجره

در پشت نرده ها

      صدای  رعد می آید

      صدای  شکستـن زنجیر

      صدای تـوفان انقلاب.

 

در پشت پنجره

گلوله  با سینه همراه است

از پشت نرده ها

صدای رعـد می آید .

 

از پشت پنجره  بهـار می آید

از پشت نرده ها

بـهــار  مــی  آیــد .

                                                                 م. ایزدیار

گلهای در بند   عیدتان مبارک .

برقرار باد جمهوری فدراتیو شورایی ایران .

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »