فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

 “گفتگو با چند تن از زندانیان سیاسی سابق” 

مبارزه، مقاومت و زندان  : تاریخ بیداری ملت ها همیشه با نگاهی به چگونگی دریافتی از پروسه ی عملی کسانی بوده که در جریان تولید، به مبارزه و مقاومت دست یافته اند . برای روشن شدن این پروسه ی مبارزه در ایران، میخواهیم  شرایط مردم ایران را در دو رژیم  : پادشاهی پهلوی و جمهوری اسلامی  مورد توجه قرار بدهیم . اینکه در رژیم سلطنتی چه بود که مردم به مخالفت و مبارزه مسلحانه  برخاستند و در زندانها دست به  مقاومت زدند، و  بعد از آن شرایط چه بود که باز هم مردم در مقابل رژیم اسلامی تا مرحله ی مقاومت مسلحانه اقدام و در زندانها هم این 

گفتمان سیاسی اجتماعی

شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶: ۲ دسامبر ۲۰۱۷

(۱):مبارزه، مقاومت و زندان

 “گفتگو با چند تن از زندانیان سیاسی سابق 

فایل های یوتیوب / صوتی

 

   بخش ۱      بخش ۲        بخش ۳        بخش ۴       بخش ۵   

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »