اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

گفتگوی برابری تی وی با نوشین شفاهی بمناسبت هشت مارس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »