اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

گفتاری پیرامون اوج گیری اعتصابات و اعتراضات کارگران نفت و پتروشیمی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »