اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

گزارش مراسم گرامیداشت دو روز تاریخی 19 و 22 بهمن

گزارش مراسم گرامیداشت دو روز تاریخی 19 و 22 بهمن

درروز یکشنبه 13 فوریه برابر با 24 بهمن 1400 مراسمی توسط واحد گوتنبرگ فدائیان کمونیست  بمناسبت پنجاه و یکمین سالگرد حماسه سیاهکل  درسال 1349و چهل وسومین سالگرد قیام  بهمن ماه درسال 1357  دریکی ازسالن های هنری شهر گوتنبرگ سوئد برگزار شد.

 گردهمائی  با سرود اینترناسیونال به یاد و احترام جانباختگان سیاهکل وسایر انسانهای آزادیخواه وسوسیالیست  آغاز شد .

 

بعداز اعلام برنامه مراسم توسط مجری گردهمائی، هنرمند مبارز، فریبرز کرمی  ازگروه کاروان با اجرای چند ترانه سرود انقلابی سالن های حضوری و مجازی را با فضای شورانگیز مبارزات انقلابیون و ازجان گذشتگی آنها  در راه رسیدن به آزادی و سوسیالیسم  درهم آمیخت.

سپس رفیق یدی شیشوانی درباره زمینه تاریخی طبقاتی  داخلی وجهانی سیاهکل و آغاز مبارزه مسلحانه دردهه 40 وپنجاه شمسی  سخن گفت .

درادامه  مجری برنامه پیام سازمان اتحادفدائیان کمونیست بمناسبت پنجاه یکمین سالگرد حماسه سیاهکل و چهل وسومین سالگرد قیام بهمن ماه 1357 را قرائت کرد.

درقسمت بعدی دوهنرمند ازآلمان با اجرای ترانه
Hasta Siempre Comandante Che Guevara””

 به زبان آلمانی واسپانیائی یادرزمندگان سیاهکل را گرامی داشتند.

بعد از اجرای این بخش از ترانه سرودها ، تنی چند از رفقای شرکت کننده در مراسم سخنانی در گرامی داشت یاد رزمندگان سیاهکل داشتند و با تجلیل مبارزات کارگران وتوده های زحمتکش در ایران بر لزوم درس گیری از تجربیات گذشته تاکید کردند.

درقسمت دیگر برنامه  پیام فعالین سازمان درکردستان ،آذربایجان و مرکز به مراسم سیاهکل  قرائت شد.

درادامه ، هنرمند انترناسیونال شکیب با اجرای سرود سراومد زمستان به برنامه مراسم، حال وهوای دیگری بخشید .

برنامه با شعرخوانی  و ترانه سرود های انقلابی  پایان یافت.

باتشکر از همه شرکت کنندگان درمراسم

یاد یاران سیاهکل و همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم گرامی باد

فعالین فدائیان کمونیست در یوتبوری سوئد

25 بهمن 1400

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »