فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

گزارش تصویری از برگزاری اول ماه مه ۲۰۲۱ در شهر یوتبوری – سوئد

عکس ها از حسین مهینی

 روز شنبه اول ماه مه ۱۴۰۰ با توجه به توصیه های ادارات بهداشت عمومی مربوط به خطر واگیری ویروس کرونا و لزوم رعایت فاصله های انسانی و محدودیتهای تجمع ها و گردهمایی ها، جمعی از کمونیستها و رادیکال های شهر یوتبوری در گرامیداشت روزکارگر، ابتکار تظاهرات حرکتی با ماشیین را سازماندهی کرده و به اجرا گذاشتند.

این تظاهرات ساعت یک بعد ظهر آغاز شد و ماشین ها با پرچم های سرخ و پخش سرودهای انقلابی، به ویژه سرود انترناسیونال در سطح خیابان های شهر به حرکت در امدند و سکوت کرونایی حاکم بر شهر را با شور و هیجان انقلابی همبستگی جهانی با کارگران، شکستند.

مردم شهر در خیابان  ها که به طور غیر منتظره شاهد حرکت ماشین ها با پرچم های سرخ و رفقای سرود خوان در ماشین ها روبرو شده بودند، به شدت از رفقا و تظاهرات استقبال کردند.

این تظاهرات ابتکاری ساعت سه بعدظهر در میدان بزرگ ورزشی ( هدن ) در مرکز شهر گوتنبرگ با همخوانی جمعی سرود انترناسیونال توسط شرکت کنندگان در تظاهرات و با تاکید بر هم پیمانی و همبستگی کارگران جهان – از جغرافیای ایران تا جغرافیای انسان جهانی پایان یافت .

حسین مهینی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »