اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

گزارشی ازتظاهرات اعتراضی علیه حضور ظریف دراستکهلم

نیرو های چپ استکهلم چندی قبل خبر مسافرت وزیر خارجه ایران را به اسکاندیناوی افشا کردند و متعاقب آن تا روشن شدن تاریخ معین این سفر بلافاصله اقدام به ایجاد کمیته ای مرکب از احزاب وسازمانها ونیروهای مستقل نمودند . از تاریخ 27 مای همه روزه در میدان مرکزی شهر پیکت های اطلاع رسانی به زبان سوئدی برگزار میشد نمونه این پیکت ها یا میز اطلاع رسانی را در عکس های زیر می بینید.

روز 31 مای پس از آخرین پیکت خیابانی ساعت حدود 10 شب باخبر شدیم که آنها در گراند هتل اقامت دارند .بخشی از نیروهای اپوزیسیون در مقابل هتل تا ساعت یک بامداد حاضر شدند ودر دفاع از آزادیها در ایران شعار دادند . ساعت ده صبح در مقابل پارلمان اجتماع شد عکس های زیر از این بخش اعتراضات است .

ساعت 12 جلوی وزارت خارجه تظاهرات رسمی ما آغاز میشد . محل قرار ما را کمی دور تر بود تا بیست دقیقه منتظر دوستان شدیم وباتفاق به محل نشست آنها نزدیک شدیم. در این فاصله در محل بین بخشی از دوستان ما با پلیس درگیری شد ورویا به بیمارستان منتقل شد و حیدر دستگیر شد. عکس های این درگیری در فیلم ها مشاهده میکنید.

پس از آنکه مزدوران رژیم صحنه را ترک کردند جالبترین کاری که انجام شد راهپیمایی از شلوغترین خیابان مرکزی شهر بسوی میدان مرکزی بود هزاران سوئدی در این مسیر با خواسته های ما بزبان سوئدی آشنا شدند

در اینجا تظاهرات رسمی پایان یافت وبدنبال اطلاعی که از محل قرار بعدی ماموران رژیم بدست آمد بخشی از دوستان ورفقا به جزیره لیدیگو رفتند در رستورانی قرار بود صد نفر از بازرگانان ایرانی مقیم استکهلم با وزیر ملاقات کنند. بموقع رسیده بودند میهمانان داشتند می آمدند ویکباره با حضور معترضین منطقه پر از پلیس و مقامات لباس شخصی شد. آنها مجبور شدند تحت الحفظ به محل بروند و ساعتها به شعارهای معترضین گوش کنند.برخی از عکس های این اعتراض ضمیمه است وعکس های دیگر متعاقبا پس از دریافت بیرونی خواهد شد

کمیته اعتراض علیه ماموران جمهوری اسلامی در استکهلم

لینک گزارش روزنامه سونسکا داگ بلادت از روزنامه های سراسری سوئد،حمله پلیس سوئد به‌تظاهرکنندگان در مقابل وزارات امور خارجه سوئد      روز 1 یولی 2016
http://www.svd.se/valdsamma-protester-nar-wallstrom-motte-zarif/om/varlden
از روزنامه های سراسزی سوئد لینک روزنامه داگنز نی‌هتر
http://www.dn.se/arkiv/varlden/zarif-ville-prata-affarer-men-mottes-av-protester/

لینک گزارش نشریه حزب عدالت اجتماعی ــ سوسیالیست ها

http://www.socialisterna.org/sv/2/1/12557/

قطعنامه اعتراض علیه حضور مزدوران جمهوری اسلامی ایران در سوئد

نظر به اینکه زنان در ایران از کمترین حقوق انسانی محرومند: تبعیض جنسیتی در ایران در حد آپارتاید جنسی است. زنان در ایران حق انتخاب پوشش خود را ندارند و حجاب اجباری است. قوانین قرون وسطایی مثل چند همسری برای مردان و ازدواج کودکان دختر خردسال قانونی است. مجازات داشتن رابطه خارج از ازدواج شرعی سنگسار است.

نظر به اینکه در ایران میلیونها کودک کار وخیابان وجود دارد که از ابتدایی ترین حقوق انسانی واجتماعی محرومند.

نظر به اینکه کارگران ایران از حق هرگونه تشکل مستقل صنفی خود محرومند و هرگونه اعتراض کارگران به شرایط کار با شلاق، زندان، شکنجه و حتی قتل در زندان پاسخ می گیرد.

نظر به اینکه دستمزد کلیه کارگران زیر خط فقر قرار گرفته و حداقل دستمزد چهار برابر پائین تر از خط فقر است.

نظر به اینکه کارگران مهاجر افغانی در ایران از هرگونه حقوق اولیه اجتماعی محرومند و با خود و خانواده شان همچون برده رفتار می شود.

نظر به اینکه. حکمیت در ایران مذهب شیعی را دین رسمی اعلام کرده ومعتقدین به سایر مذاهب یا افراد بی مذهب را تحت فشار وتبعیض قرار میدهد.و در ایران هرگونه انتقاد و بیان آزاد جرم امنیتی تلقی می‌شود و با زندان‌های طویل المدت پاسخ می‌گیرد و ایران جزو کشورهایی است که بالاترین تعداد ژورنالیست‌های زندانی را دارد.

نظر به اینکه اعدام در ایران در طول رژیم اسلامی روندی فزاینده داشته و به ویژه از زمان ریاست جمهوری روحانی این روند اوج بی‌سابقه‌ای داشته است.

ما خواهان طرد مزدوران جمهوری اسلامی از سوئد و محکومیت علنی این رژیم جنایتکار و ضد بشری در مجامع بین المللی هستیم.

اگر دولت سوئد آنطور که در بیانیه سیاست خارجی خود اعلام کرده‌است، سیاست خارجی خود را حمایت و دفاع از حقوق بنیادی انسان‌ها در جهان میداند.

اگر دولت سوئد مدعی سیاست ضد تبعیض جنسیتی است

اگر دولت سوئد خود را موظف به دفاع از روزنامه نگاران زندانی و فعالین حقوق اجتماعی معرفی میکند

اگر این سیاست‌ها تنها کلماتی پوچ و بی محتوا نیست، بنابراین دولت سوئد حمایت از خواست ما و اجرای آن را باید وظیفه مقدم خود بداند.و شرط هرگونه رابطه با دولت ایران را رفع این ستم های آشکار برمردم ایران قرار دهد

کمیته برگزاری اعتراض علیه ماموران جمهوری اسلامی در سوئد

اول ژوئن 2016

قطعنامه به زبان سوئدی

Vi protesterar mot Irans – den islamiska republiken – delegationens besök i Sverige

Eftersom

– kvinnor i Iran berövats grundläggande rättigheter och för att det råder könsapartheid i Iran

– medeltida lagar om att polygami för män och att barnäktenskap fortfarande är tillåtet.

– stening till döds kvarstår som straffet för utomäktenskapligt sex

– miljoner av barnarbetare och gatubarn i Iran berövats alla rättigheter som stipuleras i FNs barnkonvention

– arbetare i Iran är fråntagna alla rättigheter att organisera sig. Oberoende fackföreningar är förbjudna. Eventuella protester rörande arbetsvillkor bestraffas med piska, fängelse, tortyr och till och med mord i fängelse

– arbetarnas löner ligger under fattigdomsgränsen och för att minimilönen ligger fyra gånger under fattigdomsgränsen.

– afghanska invandrare nekas grundläggande sociala rättigheter i Iran och för att de och deras familjer behandlas som slavar.

– minoritetsgrupper som kurdiska folket kuvas och attackeras med militära medel och för att deras byar och hem förstörs när de kräver rättvisa.

– varken religionsfrihet eller yttrandefrihet råder i Iran

Den svenska regeringen hävdar att den svenska utrikespolitikens ledstjärna är

– att skydda och försvara de grundläggande mänskliga rättigheterna i världen (utrikesdeklaration 2016). Och vidare att svensk utrikespolitik bygger på att förebygga folkmord och är för värnandet av grundläggande mänskliga rättigheter.

– att den för en feministisk politik som även ska genomsyra utrikespolitiska ställningstaganden

– att försvara fängslade journalister, aktivister som kämpar för demokrati och all form av diskriminering

Vi kräver att den svenska regeringen fördömer den iranska regeringen för alla dess brott mot de mänskliga rättigheterna.

Protest kommittén mot inbjudandet av islamiska republiken – delegationens besök i Sverige

Stockholm 2016-06-01

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »