اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

گرامی باد 8 مارس 2024، روز جهانی زن

یک صدوچهارده سال از کنفرانس زنان کارگر و پایه‌گذاری روز جهانی زن سپری می‌شود.
در این کنفرانس به پیشنهاد “کلارا زتکین ” نظریه‌پرداز و کمونیست آلمانی مدافع پی‌گیر حقوق زنان و به پاس اعتصابات و اعتراضات گسترده کارگران زن نساجی‌های نیویورک، هشت مارس، به‌عنوان روز جهانی زن نام‌گذاری شد. از آن تاریخ هرساله هشتم مارس میلیونها نفر از زنان و مردان سراسر جهان در اعتراض به تبعیضات جنسی و جنسیتی و نابرابری زنان به خیابان‌ها می‌آیند وبا تجمعات و تظاهرات و طرح خواست‌ها و مطالبات خود این روز بزرگ را گرامی می‌دارند.

امسال روز جهانی زن در حالی فرا می‌رسد که تداوم جنگ و خونریزی و ویرانی و آوارگی و تخریب بی‌رحمانه محیط زیست، بشریت را با خطرات بی‌شماری مواجه نموده‌است. علاوه بر این‌که هزاران زن و کودک در این جنگ‌ها جان و هستی خود را از دست می‌دهند و یا با مهاجرت‌های اجباری سرنوشت نامعلومی پیدا می‌کنند در همان حال به بهانه جنگ، دستاوردهای تا کنونی مبارزات زنان و جنبش کارگری برای رفع ستم‌های مضاعف جنسی و جنسیتی نیز مورد تعرض قرار گرفته و اغلب باز پس گرفته می‌شوند. فرزندان آنها تحت عنوان دفاع از “میهن” و حفظ “ناموس” در جبهه‌ها سلاخی می‌شوند. دختران جوان به بردگی جنسی کشانیده می‌شوند تا از درآمد صنعت سکس به تولید زرادخانه‌های تسلیحات کشتار جمعی رونق دهند. تشدید استثمار زنان، بیکار سازی‌ها و رواج کار خانگی، تقویت عادات مردسالارانه و ناموس پرستی در خانه و محل کار و انواع دیگر شیوه‌ها و رفتارهای زن‌ستیزانه، فرصت بروز پیدا می‌کنند. اگرچه مبارزات زنان و جنبش‌های عظیم کارگری و سوسیالیستی در قوانین و نرم‌های اجتماعی برخی از کشورهای پیشرفته سرمایه داری تغییراتی را به وجود آورده و دستاوردهای مهمی را در برداشته‌است. اما در شرایط بحران سرمایه داری و بروز کشمکش و جنگ میان صاحبان قدرت به رشد افکار ناسیونالیستی و فاشیسم و خارجی ستیزی دامن زده و بار دیگر اعمال محدودیت‌ها و تعارضات به حقوق و دستاوردهای زنان گسترش می‌یابد. درکشورهای دیگر، به‌ویژه در منطقه آسیا و خاور میانه نیز فضای جنگ و کشتار نه‌تنها زمینه مناسبی برای رشد قارچ گونه جریانات مذهبی و ارتجاعی به وجود آورده است بلکه به گرایشات زن‌ستیزانه در محل کار و زندگی نیز دامن زده است واقعیت تلخی که در جامعه ما نیز بیش ازهر جامعه دیگری سخت جانی می‌کند. در ایران ستم و تبعیض و سرکوب زنان و اعمال ستم جنسی از دیر باز با فرهنگ و سنت‌ها و سیاست طبقات حاکم درهم آمیخته است و بیش از چهل سال است که ستم و بی حقوقی زنان و سنت‌های عقب مانده و ارتجاعی به‌شکل مفاد قانونی در آمده و زنان را با محدودیت‌ها و معضلات بی شماری مواجه نموده‌است. جامعه‌ای که استبداد دینی و سنت‌های مردسالار مانع مهم رشد و پیشرفت زنان و آزادی و پیشرفت اجتماعی محسوب می‌گردد. به همین جهت نیز حضور زنان در جنش‌های جاری بیش از هر زمان دیگر نمایانگر فریاد آزادیخواهانه زنان دربندی است که مطالبات برحق خود را مثابه واقعیتی انکارناپذیر در برابر جامعه مردسالار کنونی و طبقه حاکم و دستگاه دولتی مذهبی و زن‌ستیز آن به نمایش می‌گذارند.

   اکنون با پرچم داری زنان انقلابی آزادی‌خواه در جنبش‌های اجتماعی اخیر کشورمان، بویژه خیزش زن- زندگی- آزادی و طرح شعارها و خواست‌های آزادی‌خواهانه و برابری طلبانه، مباحث مربوط به جنبش زنان به امری نه فقط نظری بلکه به یک مسئله فوری مبارزاتی روزمره در صحنه سیاسی وطبقاتی جامعه ما تبدیل شده است و این مبارزات و خیزش‌های انقلابی که در آنها زنان نقش برجسته‌ای برعهده دارند، نشان می‌دهند که مبارزه زنان برای رهایی از تبعیض جنسی و سنت‌ها و قوانین مردسالار تنها به مبارزه با روبنای فرهنگی محدود نمی‌شوند بلکه کل نظام اقتصادی و اجتماعی و سیاسی موجود را در بر می‌گیرد. مبارزاتی که برغم سرکوب و و تحقیر و توهین و زندان و شکنجه و به‌رغم تلاش مرتجعینی در اپوزیسیون که لباس “دموکراسی ” خواه‌ی به تن کرد ه وبا پرچمی دروغین خواهان محدودیت شعارهای جنبش زنان در چهارچوب نظم موجود هستند، در عرصه خیابان‌ها و محل کار و زندگی با مطالباتی شفاف و انقلابی و مبارزات درخشان خود خواهان دگرگونی بنیادی در نظام اقتصادی واجتماعی  موجود هستند.

ما صد و چهاردهمین سالگرد روز جهانی زن را به تمام مردان وزنانیکه درراه تحقق ارمان‌های انسانی و برای رفع تبعیض جنسی و جنسیتی و قوانین و سنت‌های زن ستیز و مردسالارانه مبارزه می‌کنند، شادباش می‌گوییم و بار دیگر تاکید می‌کنیم که جنبش زنان برای آزادی و رهایی از ستم و تبعیض جنسی و سنت‌های مردسالارانه یکی از مهم‌ترین جنبش‌های اجتماعی برای آزادی و سوسیالیسم و به‌طور کلی رهایی بشریت از ستم و استثمار، زور و سرکوب و جنگ و خونریزی محسوب‌می‌شود که تنها در اتحاد با سایر جنبش‌های پیشرو اجتماعی، به‌ویژه جنبش کارگری علیه نظام سرمایه، که – تبعیض و ظلم و ستم بر زنان نیز وجهی از نتایج و تبعات آن محسوب‌می‌شود – است که می‌توانند به خواست‌ها و مطالبات خود دست یافته و درنهایت با تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه به رهایی کامل دست یابند.

زنده با 8 مارس نابود باد ستم و تبعیض جنسی، جنسیتی و قوانین و سنت‌های مردسالار
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی
زنده با سوسیالیسم

 سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

 نهم اسفند ماه 1402 برابر با بیست و هشتم فوریه 2024.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »