اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

گرامی باد یاد رفیق مسعود احمدزاده

گرامی باد یاد رفیق مسعود احمدزاده

یازدهم اسفند هر سال ، یادآور شهادت رفیق مسعود احمدزاده یکی از بنیانگذاران سازمان چریک های فدایی خلق و پنچ جان شیفته فدائی خلق رفقا عباس مفتاحی، مجید احمدزاده، اسدالله مفتاحی، حمید توکلی و غلامرضا گلوی است که با شعار زنده باد کمونیسم، در برابر جوخه های اعدام رژیم ستم شاهی قرار گرفتند. امروز بعد از گذشت پنجاه سال ، یاد و خاطره آنان و تمامی فدائیان کمونیستی که در راه سوسیالیسم، آزادی و برابری جان باختند در مبارزه انقلابی برای محو نظام سرمایه داری و تجدید حیات جنبش کمونیستی ایران تبلور میابد ونام‌شان هم چنان بر پرچم مبارزه طبقه کارگر و رزم کمونیست‌های فدائی و پرولتاریای ایران برای رهائی نقش بسته است .
یادشان گرامی باد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »