اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

گرامی باد پنجاه و یکمین سالگرد حماسه سیاهکل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »