اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

گرامی باد هشت مارس روز جهانی همبستگی با مبارزات زنان

در آسانه هشت مارس روز جهانی زن هستیم .  امسال در شرایطی به پیشواز روز جهانی همبستگی با مبارزات زنان می­رویم که خیزش انقلابی زن-زندگی-آزادی با پیشگامی زنان ایران علیه ستم و تبعیضات جنسی، جنسیتی و سنت­های ارتجاعی  مردسالار وارد ششمین ماه شده است. خیزش انقلابی که برغم  سرکوب بی­رحمانه نظام ارتجاعی و زن­ستیز ایران که اخیرا با حمله شیمیائی  به مدارس دخترانه  درماندگی در مقابل  جنبش­های اجتماعی و درعین حال وحشیگری خود را بنمایش گذاشته است، همچنان ادامه دارد و مبارزات  دلاورانه و انقلابی زنان ایران به سمبل مبارزات زنان جهان تبدیل شده و حمایت افکارعمومی دنیا  را با خود همراه کرده است.

 زنان ایران درگیر مبارزه­ای تاریخی و سخت با یکی از ارتجاعی­ترین و زن ستیزترین نظام­های سرمایه داری درایران هستند و جا دارد ۸ مارس امسال را  بنام روز همبستگی جهانی با مبارزات زنان ایران نام نهاد و با تمام توان از این مبارزات حمایت کرد. چرا که بخش اعظم زنان ایرانی بویژه زنان جوان و روشنفکر در مبارزه با آپارتاید جنسی با یکی از زن­ستیزترین  رژیم­های مذهبی  دنیا در جامعه­ای مردسالار مواجه­اند  و برای احقاق حقوق پایمال شده خویش و پایان دادن به آپارتاید جنسی فشارهای زیادی را متحمل شده­اند.

 زندان، شکنجه، تجاوز، اعدام، روش­ها و سیاست­هائی بوده است که رژیم جمهوری اسلامی برعلیه زنان مبارز بکار برده است.  اما هرگز نتوانسته صدای آزادی­خواهانه و برابری­طلبانه آنها را خاموش سازد.

سال گذشته در میدان نبرد علیه جمهوری اسلامی، زنان و دختران  آزادی­خواه و سوسیالیست  در پیشاپیش صفوف مردم معترض  با شور و شعف پایان­ناپذیر و شجاعت و شهامت خود بر مرتجعین حاکم و نیز به افکارعمومی مترقی دنیا نشان دادند که خواهان تغییرات اساسی در زندگی خود هستند، از آن جمله خواهان برافتادن آپارتاید جنسی و محو هرگونه نظام مردسالار و سنت­های ارتجاعی مذهبی هستند. به همین  خاطر و در پرتو همین مبارزات و رشادت­ها است که  امسال توجه همه جهانیان به مبارزات زنان ایران جلب شده است  و زنان با تشدید مبارزه خود و با پیشگامی در خیزش زن – زندگی – آزادی توانسته­اند جنبش آزادیخواهانه زنان و حقانیت آن را به جهانیان شناسانده و افکار عمومی جهان را پشتوانه ادامه مبارزات خود سازند. اما هشت مارس تنها برای زدودن و نابود کردن آپارتاید جنسی و سایر تبعیضات علیه زنان محدود نیست، همچنان­که خیزش زن – زندگی – آزادی  نیز  تنها لغو آپارتاید جنسی را مد نظر ندارد بلکه درعین حال برابری حقوق، حق کار، مسکن، لغو کار کودکان، پایان دادن به ستم ملی تامین آزادی بیان و تشکل و تجمع و سرانجام  سرنگونی انقلابی رژیم حاکم، پایان دادن به ستم واستثمار و دردست گرفتن سرنوشت خود نیز جزئی از اهداف و خواست­ها ی آنها محسوب می­شود.

زنان، جوانان و توده­های تحت ستم و استثمار

هشت مارس امسال را در شرایطی برگزار می­کنیم که نزدیک به شش ماه از خیزش زن – زندگی – آزادی با پیشگامی زنان سپری می­شود، برغم  کشتار صدها جوان و نوجوان و کودک و دستگیری و زندانی کردن هزاران نفردیگر این جنبش برغم افت و خیزها همچنان ادامه دارد ودر آستانه هشت مارس  صدها مدرسه دخترانه  با حملات شیمیائی  مزدوران رژیم و مسمومیت­های گروهی دست بگریبانند  و صدها زن و دختر بدلیل اعتراض به ستم واستثمار و تبعیضات جنسی  وجنسیتی در زندان­ها به سرمی­برند. هشت مارس امسال را به روز اعتراض به آپارتاید جنسی در جامعه  و خانه و مدرسه ومحل کار و به روز مبارزه  و همبستگی با زنان ودختران انقلابی ایران  تبدیل کنیم  و با تداوم مبارزات  برعلیه نظام زن­ستیز جمهوری اسلامی  یاد زنان و مردان  سوسیالیست و مترقی وانقلابی را که جان وهستی خویش را در راه نابودی یکی از پلید ترین پیامدهای نظام طبقاتی  نهادند، گرامی داریم .

پرتوان و پیروز باد مبارزه برای رهائی زنان

سرنگون باد رژیم  زن ستیز جمهوری اسلامی
برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی
زنده باد سوسیالیسم

سازمان  اتحاد فدائیان کمونیست
۱۴ اسفند ۱۴۰۱برابر با ۵ مارس ۲۰۲۳

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »