اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

کشتار کولبران کرد توسط ارتش فاشیست ترکیه  را قویا محکوم میکنیم !

شب گذشته هواپیماهای ارتش فاشیست ترکیه در ادامه حملات جنون آمیز و جنایتکارانه علیه مردم بیدفاع کرد ، کولبرانی را که کالاهایی نظیر شکر و سوخت را به قاچاق از کردستان عراق به کردستان ترکیه حمل میکردند مورد حمله قرار دادند و طی این اقدام ضد انسانی بیش از ۳۵ تن از این افراد زحمتکش کشته شده و تعدادی نیز بشدت مجروح گردیدند . ارتش جنایتکار ترکیه اقدامات ضد انسانی خویش بر علیه زحمتکشان کرد را با عملیات برعلیه چریکهای حزب کارگران کردستان PKK همواره توجیه نموده اند . عملیات جنایتکارانه و وحشیانه دولت ترکیه علیه مردم زحمتکش کرد و چریکهای رزمنده آنها هرگز در اراده آنها برای مبارزه علیه جنایت و توحش حاکمان بر ترکیه خللی وارد نخواهد ساخت . رژیمهای جنایتکار ترکیه و ایران روزی نیست که کولبران زحمتکش را آماج حملات بیشرمانه خویش قرار ندهند .
ما ضمن محکوم نمودن چنین عملیات ضد انسانی توسط ارتش فاشیست ترکیه بر علیه زحمتکشان بیدفاع کرد ، خود را در غم و اندوه بازماندگان قربانیان شریک میدانیم . و افکار عمومی را به موضع گیری جدی در برابر چنین اقدامات جنایتکارانه ای فرا میخوانیم !

زنده باد اتحاد و همبستگی بین المللی

زنده باد سوسیالیسم

   سرنگون باد رژیم جمهورى اسلامى ایران

برقرار باد جمهورى فدراتیو شورایى ایران !

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

کمیته ایالتى کردستان

۲۹/۱۲/۲۰۱۱

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »