اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اکسیون در دفاع از مبارزات کارگران هفت تپه و علیه اعدام (شنبه اول آگوست)

شورای استکهلم همراه با نیروها و سازمان های چپ و کمونیست در دفاع از مبارزات کارگران هفت تپه و علیه اعدام .روز شنبه اول آگوستی ، ساعت ۱۵، در سرگل توری پیکت برگزار می کند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »