اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

   کرونا ، برخورد طبقاتی با این بیماری

بهمن فرهودی
منتشر شده در نشریه راه سرخ شماره 15
مرداد ماه 1400

در روزهای تاریخی ای به سر میبریم که تضاد شدید طبقاتی و گرسنگی و تورم و فقر تا جنگ و اکنون شرایط ویژه فعلی و معضل شیوع کرونا روز به روز جان بیشتری از طبقات فرودست را میگیرد .

در این شرایط ضروری است که از منظر طبقاتی به این بیماری نظر داشته باشیم نه به عنوان یک بیماری صرف که حوزه بهداشت و درمان را درگیر کرده است . همچنان که تمامی دولتهای جهان ناتوانی و ناکارآمدی بهداشتی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود را در مواجه با این اپیدمی انسان کش نشان داده اند ، ناکارآمدی جمهوری اسلامی هم بیشتر عیان شد و بیش از پیش ماهیت ضد انسانی خود را به توده ها نشان داد ، در شرایطی که قریب دو سال از مواجه سخت و اسفناک مردم ایران با این ویروس میگذرد و وضعیتی ضد انسانی و نابسامان بر ایران حاکم شده ، رژیم به خوبی نشان داد که هیچ ارزشی برای جان توده ها قائل نیست بلکه تمام تلاش خود را میکند تا ناکارآمدی و بی تدبیری خود را در مواجه با این شرایط به شدت اسفناک را توجیه کند . اوایل با دروغ و ریا کاری سعی در پنهان کاری و انکار شیوع ویروس داشت و تا اکنون که با ارائه آمار غلط و دروغ از تعداد مبتلایان و فوتی ها ، ناکارآمدی در تهیه اقلام بهداشتی مورد نیاز بیمارستانها و تهیه واکسن و حتی منع واردات و مصرف واکسن خارجی را پنهان کند . همه موارد ذکر شده نشان میدهد که رژیم فقط یک خط فکری را دنبال میکند و آن کشتار کارگران و زحمتکشان و طبقات فرودست است ( با توجه به این که غالب فوتی های ناشی از کرونا از میان اقشار و طبقات فرودست و فقیر هستند ) و در طی این سالها به خوبی از پس آن برآمده است و ضدیت خود و در برخورد همه جانبه با مردم را با تمام وجود نشان داده است .

تمامی موارد ذکر شده فوق گواهی بر این است که خیل عظیم توده ها به ورطه مرگ ونابودی کشیده شده اند ، ویروس جمهوری اسلامی به به مراتب شدیدتر و دهشتناکتر جان ایرانیها را تهدید میکند به طوری که در منابع خبری خودشان نیز از عمق این فاجعه ابراز نگرانی میکنند . در شرایط بی تدبیری و اهمال عمدی رژیم در اتخاذ تدابیر اقتصادی برای کمک به معیشت توده ها ، کارگران و مزد بگیران برای تهیه لقمه نانی جان به کف گرفته اند، عوامل وابسته به رژیم در فکر برپایی هر چه گسترده تر سوروسات مراسمات کارناوال محرم هستند تا مردم بیشتری را به کشتن دهند ، چرا که این کارناوالها کمک بسیار خوبی برای تداوم حیات ننگین رژیم است . وقتی میبنیم کارگران و زحمتکشان حتی از ابتدایی ترین امکانات بهداشتی محرومند و حتی نمیتوانند از پس کوچکترین هزینه های مقابله با این بیماری برآیند چه رسد به تهیه دارو و هزینه های سنگین بیمارستان و مراحل درمان و تنها تسلیم شدن و در برابر بیماری و پذیرش مرگ چاره کارشان میشود، وقتی میبینیم عوامل وابسته به رژیم و آقا زاده ها و اشراف و سرمایه داران از بهترین شرایط و امکانات در تهیه واکسن و بیمارستان و درمان بهره میبرند ، ماهیت طبقاتی این بیماری به خوبی عیان میشود و به خوبی میتوان دریافت که جان توده های محروم و کارگران و زحمتکشان در حاکمیت سرمایه داران کمترین ارزشی ندارد .

ما کمونیستها به عنوان جزئی از طبقه کارگر تهیه فوری واکسن رایگان و بهداشت رایگان را حق طبیعی کارگران و زحمتکشان میدانیم و این خواسته را ابتدایی ترین خواسته میشناسیم و بر خود مسلم میدانیم برای تحقق این خواسته ابتدایی از هیچ تلاشی فروگذار نکنیم  .

بهمن فرهودی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »