اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

کالاسازی مسکن و اختلاف طبقاتی بروایت تصویر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »