اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

کارگران ایران راتنها نگزاریم وازمبارزات ومطالبات آنها پشتیبانی کنیم

در حال حاضر ‏رضا شهابی، ‏شاهرخ زمانی، محمد جراحی ‏، ‏بهنام ابراهیم زاده ، مهدی فراحی شاندیز، و دیگر فعالان جنبش کارگری بدون دریافت کوچکترین خدمات پزشکی ودرمانی و در وضعیت وخیم جسمی همچنان در زندان های ضد بشری جمهوری اسلامی به سر میبرند.عادله چراغی همسر علیرضا عسکری بعد از آزادی وی دستگیرشدند همچنین رسول بداغی عضو کانون صنفی معلمان و عبدالرضا قنبری معلمین معترضی که خطر اجرای حکم اعدام بر روی سرش قراردارند در زندانند. رژیم اسلامی همچنان به سرکوبگری خود ادامه میدهد در هفته های اخیر ده ها تن از فعالین دفاع از حقوق کودک، حقوق زنان و فعالین جنبش دانشجویی را احضار و یا روانه زندان کرده است.

درپی فراخوان شورای نمایندگان احزاب وسازمانها

واحد دورتموند فدائیان کمونیست  برای جلب پشتیبانی  ازمبارزات کارگران ایران وآزادی کارگران زندانی روز شنبه 27 اکتبر درشهر دورتموند …………… . آکسیونی برگزار خواهد کرد تاصدای کارگران زندانی را به گوش افکار عمومی شهر دورتموند برساند وخواستار پشتیبانی آنها ازمبارزات ومطالبات کارگران ایران شود.  ما از همه انسانهای آزاده را به شرکت درآکسیون روز شنبه در  حمایت از کارگران ایران فرامیخوانیم.

 زنده باد همبستگی  جهانی کارگران

کارگرزندانی آزاد باید گردد

 واحد دورتموند
اتحادفدائیان کمونیست

24اکتبر 2012

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »