فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پیشنهاد اساسنامه ای

از طرف فرخ

یکشنبه ۷ مارچ ۲۰۲۱

پیشنهاد اساسنامه ای

  • با توجه به این که اظهار نظر و انتقاد برای تمام اعضا و همچنین برای شرکت کنندگان در کنگره سازمان آزاد است،
  • و با با توجه به این که حق انتخاب شدن تمام اعضا به شورای مرکزی نی در اساسنامه محفوظ است،
  • و با توجه به این که آزادی اضهار نظر و انتقاد در تمام سطوح سازمان به درستی الزام داشتن فراکسیون ها با حقوق ویژه را از بین می برد،
  • پس این حق انتخاب شدن به شورای مرکزی سازمان نیز از طریق عملی هم باید حفظ شود که متاسفانه مادۀ ۶۱ کنونی در اساسنامه سازمان نمی تواند این حق را ضمانت کند زیرا که یک اکثریت کوچک ۱+۵۰% حاظر در کنگره می تواند تمام اعضای شورای مرکزی را انتخاب کند و نگذارد که اقلیت بزرگی ۱-۵۰% بتواند جتی یک عضو در شورای مرکزی داشته باشد.

بنابراین من پیشنهاد زیر را برای جایگزینی ماده ۶۱۱ می دهم :

این در ضمن در اغلب احزاب چپ و مترقی اروپا استفاده می شود.

” ماده ۶۱ :

در موقع انتخابات هر عضو از حق اعتراض و نقد به کاندیداها برخوردار است. هر کدام از نمایندگان حاضر در کنگره می توانند به یک لیست متشکل از یک تعداد از نام کاندیداها ولی حداکثر به تعداد نصف اعضای شورای مرکزی به اضافه یک ( در صورت زوج بودن تعداد اعضای شورای مرکزی ) و یا به تعداد نصف اعضای شورای مرکزی به اضافه ۵/۰ ( در صورت فرد بودن  تعداد اعضای شورای مرکزی ) رای بدهد.

آن تعداد از کاندیداها برابر با تعداد اعضای شورای مرکزی که بیشترین رای را به اینصورت به دست آورده اند به عضویت شورای مرکزی انتخاب می شوند.

از طریق بحثها و انتقادهای سازنده تلاش بر این خواهد بود که تمام اعضای انتخاب شده به شورای مرکزی از آرای اکثریت نمایندگان حاضر در کنگره برخوردار باشند ولی دارا بودن این حداکثر تعداد آرا پیش شرط انتخاب نیست .”

توضیح : این روش از انتخاب اعضای شورای مرکزی حق داشتن اکثریت در شورای مرکزی را به یک اکثریت کوچک از نمایندگان حفظ می کند و همزمان به یک اقلیت بزرگ امکان داشتن اعضای منتخب خود را به صورت افلیت در شورای مرکزی می دهد.

 

پیشنهاد برنامه ای

کنگرۀ سازمان اتحاد فدائیان کمونیست دو اصل زیر را به رسمیت شناخته و تلاش خواهد کرد که این اصول را نه به صورت مواردی جداگانه بلکه به صورت ارگانیک در تمامیت برنامۀ سازمان بگنجاند.

  1. حفاظت از محیط زیست پایدار برای تمامی انواع زنده و همچنین نوع بشر از یک طرف و رهایی زن از طرفی دیگر دو پیش شرط رهایی طبقۀ کارگر و سرنگونی سیستم سرمایه داری کنونی هم در ایران و هم در بقیه نقاط جهان است.

سیستمی که جایگزین این سیستم واژگون شدۀ سرمایه داری و مورد علاقه و انتخاب ما است در دیگر مواد برنامه تشریح شده است.

به همان صورت که سوسیالیسم از آزادی و دمکراسی جدا نیست رهایی طبقۀ کارگر هم از داشتن محیط زیستی پایدار و زن رها جدا نیست .

تصاحب محیط زیست و استثمار آن و همچنین تصاحب زن و استثمار او دو ستون اصلی این سیستم سرمایه داری بوده که از این طریق و با استثمار آنها استثمار طبقۀ کارگر و انباشت نامحدود سرمایه ممکن بوده است.

  1. نه رهایی زن و نه داشتن و حفاظت از محیط زیستی پایدار بدون سرنگونی سیستم سرمایه داری، رهایی طبقۀ کارگر و ایجاد سیستمی جدید که طبقۀ کارگر هژمونی خود را در آن داراست امکان پذیر نیست.

رهایی زنان و داشتن محیط زیستی پایدار بدون رهایی طبقۀ کارگر از آن قولهای بی پایه ای هستند که روشنفکران طبقۀ سرمایه دار برای نجات این طبقه از انهدام و برای ترمیم این سیستم می دهند.

همزمان رهایی زن پیش شرط حفاظت از محیط زیست پایدار است.

رهایی زن تنها راه ممکن دمکراتیک برای جلوگیری از افزایش بی رویه جمعیت است.

عقلانیت سیستم سرمایه داری خواهان رشد نامحدود اقتصادی و در نتیجه رشد نامحدود تولید و اقرایش نامحدود جمعیت به عنوان مصرف کننده است. ولی افزایش بی رویه جمعیت یکی از مهمترین معضلات بزرگ افزایش فشار بر محیط زیست به طرف نابودی آن است.

تنها رهایی زن است که می تواند این زنجیرۀ بدخیم را پاره کرده و کل بشریت را از این خطر مهلک برهاند.

کنگرۀ سازمان به شورای مرکزی منتخب از این کنگره این وظیفه را می دهد که کمسیونی را برای تغییر برنامۀ سازمان بلافاصله بعد از اتمام کنگره ایجاد کند و به تمام اعضا و کادرهای سازمان این وظیفه را می دهد که با دخالت مستقیم و فعال خود در این جهت امکان تغییر برنامۀ کنونی سازمان به برنامه ای که حفاظت از محیط زیستی پایدار و رهایی زن به صورت ارگانیک و تفکیک ناپذیر در تمامیت این برنامه باشد را به وجود بیاورند. پیشنهاد برنامۀ جدید سازمان بعد از بحث، تبادل نظر هم به صورت داخلی و هم به صورت علنی و در سطح جنبش به کنگرۀ بعدی سازمان داده خواهد شد.

به غیر از تغییرات برنامه ای نامبرده این کمسیون حق پیشنهادهای دیگر برنامه ای را هم دارا است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »