اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پیروزی نیروی مقاومت مردمی کوبانی را شادباش میگوئیم

پیروزی نیروی مقاومت مردمی کوبانی را شادباش میگوئیم

 

اخبار منتشره حاکی ازآن است که نیروهای مقاومت مردمی خلق کوبانی بعد ازچهارماه مقاومت و مبارزه تاپای جان، سرانجام موفق شدند نیروهای دولت اسلامی (داعش) را شکست داده و آنها را ازکوبانی بیرون برانند.

امروز یکی از فرماندهان ارشد نیروهای YPG اعلام کرد که تمامی نیروهای دولت اسلامی عراق و شام (داعش) از شهر کوبانی بیرون رانده شده اند.یگان های مدافع خلق و یگان های مدافع زن در حال پیشروی ، روستاهای شیران وهلینجه در جنوب شرقی کوبانی را هم آزادنموده اند. خبرگزاریهای مختلف جهان نیز این خبررا مخابره کرده اند.

از ۱۳۴ روز پیش نیروهای داعش با تسلیحات سنگین کانتون کوبانی را آماج حملات خود قرار داده وبخشی ازآنرا به تصرف خویش درآورده بودند.  براساس گزارشات منتشره درچهارماه گذشته نزدیک به هزارنفراز افراد مسلح داعش درکوبانی کشته شده اند و نزدیک به 324 نفرازاعضای گروه های مدافع خلق جان باخته اند . همچنین حداقل ۱۲ شهروند غیر نظامی در نتیجه توپ باران گروه داعش در شهر و مناطق پیرامونی آن جان باخته و ده ها تن دیگر نیز مجروح شده اند. علاوه براین ها صد ها هزارنفرازاهالی کوبانی واطراف مجبور به ترک خانه و زندگی خود شده بودند.پیروزی مقاومت کوبانی بیش ازهرعامل دیگری مرهون خودمدیریتی توده های مردم، تسلیح توده ای،به رسمیت شناخته شدن حق آزادیهای دموکراتیک و حفظ استقلال ازامپریالیسم وارتجاع منطقه دراشکال احزاب دولتها و گروه های مختلف بوده است.

ما این پیروزی را به مقاومت مردمی و سازمانهای سیاسی و نظامی انقلابی کوبانی شادباش گفته وامید واریم این پیروزی جنبش انقلابی زحمتکشان کوبانی و منطقه را گامی درجهت رسیدن به آزادی و سوسیالیسم رهنمون شود.

سازمان اتحادفدائیان کمونیست

6بهمن ماه 1393

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »