اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پیام شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به کارگران هفت تپه! این پیروزی بزرگ را تبریک می گوییم!

کارگران هفت تپه! رفقا!
پنج سال اعتراض و مبارزه آگاهانه و سازمانیافته شما به ثمر نشست. در این پنج سال جنبش کارگری و همه نیروهای مدافع و حامی مبارزات کارگران هفت تپه شاهد صحنه های پرشور اعتراضات شما اعم از اعتصابات کوتاه و بلند مدت، گردهمایی ها در صحن کارخانه و در سنگر، راهپیمایی ها در شوش و جلو فرمانداری، پیوستن پرشور خانواده های کارگری و مردم به اعتراض و مبارزه برحق شما بودند. توطئه ها و فریب کاریها، علیه مبارزات شما و اخراج و تهدید و احضار و زندان و شکنجه و پرونده سازیها علیه نمایندگان صاحب اراده و مدافعین جسورتان از چشم کسی پنهان نماند و خنثی شدند. ما واقفیم که اراده و ایستادگی متحدانه و جمعی و فردی شما کارگران مبارز، توطئه ها و ترفندهای متعدد کارفرما و حامیان دولتی و غیر دولتی استثمارگران را خنثی کرد و راه پیشروی و پیروزی کنونی شما را هموار کرد. بر خلاف پروپاگاند گمراه کننده و بی پایه، خلع ید اسدبیگی های فاسد و ضد کارگر مستقیما حاصل اتحاد، مبارزه، استقامت و اصرار شما بر خواسته های برحق تان بود و نه هیچ چیز دیگر. ما در این دوره پرتپش مبارزاتی در کنار شما بودیم. پیروزی شما، پیروزی کل جنبش کارگری ایران و پیروزی ما نیروهای چپ و کمونیست و همه جریانات و انسانهایی است که در ایران و در سطح جهان خود را در مبارزه شما شریک میدانند. این پیروزی بزرگ و شیرین را صمیمانه و رفیقانه تبریک میگوییم.

نمایندگان متعهد و صاحب صلاحیت شما در جشن پیروزی یکشنبه نوزدهم اردیبهشت به درست اعلام کردند، تازه این آغاز راه برای پیگیری خواسته های متعددی است که هنوز تحقق نیافته اند. تاکید کردند، با جاری کردن نظارت کارگری بر امور و اداره شرکت هفت تپه و اتکا به تشکل مستقل کارگری، شورایی و مجمع عمومی نمایندگان خود ، درموقعیت مساعد جدید، با اتحاد محکمتر و اعتماد بنفس بالاتر، پیگیر خواسته های متحقق نشده خواهید بود. پیشبرد چنین خط مشی و اقدامات روشن بینانه تضمین کننده پیشرویهای بعدی شما است. در عین حال اطمینان داریم، با هوشیاری متوجه طرحها و توطئه های متعدد سرمایه داران و دولت حامی شان در ادامه مبارزه و اکنون هستید. امیدواریم مثل دوره پنج ساله گذشته و با اتکا به تجارب کسب شده، طرحها و ترفندها، مانورها و تهدیدات و کار شکنی های متعدد آنها را خنثی کنید.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست از بخشهای مختلف جنبش کارگری و جنبشهای اعتراضی رادیکال میخواهد، با تکیه به درسها و تجارب با ارزش مبارزات کارگران هفت تپه برای گسترش سراسری مبارزات کارگری و توده ای علیه وضع موجود، علیه سرمایه داری و حکومت آن بکوشند. همراهی و همبستگی خود را با کارگران هفت تپه محکم کنند. ما نیروهای چپ و کمونیست بر تعهدمان پای میفشاریم، همانطور که در تمامی سالهای گذشته، در کنار مبارزات و رنج و مشکلات کارگران هفت تپه بوده ایم، در ادامه نیز بیدریغ همگام مبارزات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه ، این بخش پیشرو جنبش کارگری خواهیم بود.

زنده باد مبارزات کارگران هفت تپه
زنده باد اتحاد و همبستگی کارگری
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰- ۱۲ مه ۲۰۲۱

امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

ShorayeHamkary@gmail.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »