اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پیام شرکت کنندگان در کنگره هشتم سازمان به: خانواده‌های زندانیان سیاسی و بازماندگان شهدای راه آزادی و سوسیالیسم

اجلاس کنگره هشتم سازمان فدائیان کمونیست با یک دقیقه سکوت به یاد فرزندان، پدران و مادران، همسران و دوستان و همرزمان شما که مبارزه و مقاومت و پایداری تا جان درراه آزادی و سوسیالیسم را به ما نسل‌های آینده به یادگار گذاشتند، افتتاح شد. چراکه مبارزات انقلابی پدران، مادران، فرزندان و بستگان شما و جان‌فشانی آنها درراه آزادی و سوسیالیسم پشتوانه مهمی برای تداوم مبارزه در جامعه امروز ما است و به همان گونه که تجربیات و سنت‌های انقلابی و ماندگار آنها اندوخته عظیم و روشنی بخش راه مبارزه سترگ ما برای رهایی از عفریت نظام استثمارگر و ارتجاعی حاکم است.
عزیزان! روحیه مقاوم شما پدران و مادران و همسران و فرزندان داغدیده در برابر غم و اندوه از دست دادن جگر گوشه‌هایتان در تاریخ ماندگار خواهد بود. چرا که شما خانواده‌های محترم از فقدان بستگانتان و رنج و شکنجه آنها و کشتارشان توسط جلادان نظام حاکم متحمل رنج‌ها و مشقات طاقت فرسایی شده‌اید. اکنون هرچند که این عزیزان در کنار ما و شما نیستند اما یادشان آرمان‌های انسانی شان در قلب همه ما و در قلب کارگران و زحمت‌کشان جامعه در مبارزات روزمره شان زنده و جاوید خواهد ماند. عزیزان! در دو سالی که از کنگره هفتم ما می‌گذرد، جنبش‌های اجتماعی در سراسر ایران روزها و ماه‌های حساسی را پشت سرنهاده است. حرکت‌های اعتراضی توده‌ای سال 1401 که با قتل حکومتی مهسا – ژینا امینی- جرقه خورد، با پیشتازی زنان این ستمدیده‌ترین بخش جامعه ما شعله گرفت و طی چندین ماه مبارزه، مقاومت و از خودگذشتگی نشان دادند که جامعه متحول ایران و اکثریت مردم از اقشار گوناگون خواهان تغییرات بنیادی در جامعه هستند و هرچند که این خیزش عظیم با سرکوب بی رحمانه رژیم مواجه شد، اما این سرکوبگری‌ها نتوانست شعله مبارزه را خاموش سازد، اعتصابات و اعتراضات کارگری، تداوم مبارزات زنان، جوان، دانشجویان و خلق‌های تحت ستم و استثمار و رسوایی بیش از بیش رژیم ددمنش اسلامی در نزد افکار عمومی ایران و جهان و تداوم مقاومت در زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌ها، شاهد این مدعاست. و بدو شک شما پدران و مادران و همسران و فرزندان جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم نقش مهمی در این مبارزات برعهده دارید. ما شرکت کنندگان در کنگره هشتم سازمان فدائیان کمونیست، به همه شما خانواده‌های شهدا و زندانیان سیاسی درود می‌فرستیم و به‌خاطر مقاومت‌ها، مبارزات و رنج‌هایی که متحمل شده‌اید در برابرتان سر تعظیم فرود می‌آوریم و پیمان می‌بندیم که به سهم خود و به‌همراه شما پرچم مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم و مبارزه برای جامعه‌ای عاری از ستم و استثمار و زور و سرکوب را، همچنان برافراشته نگهداریم و تا پیروزی نهایی بر عهد و پیمان خود استوار باشیم.
درود آتشین به همه خانواده‌های جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم و زندانیان سیاسی
گرامی باد یاد همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم
شرکت کنندگان در کنگره هشتم سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
آذرماه 1402

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »