اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پیام سازمان اتحاد فدائیان کمونیست به مراسم رفقای جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا)به مناسبت ۸مارس

رفقای گرامی و مبارز جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا)

درودهای گرم و همبستگی ما را به مناسبت گرامی‌داشت 8 ماه مارس روز جهانی زن بپذیرید!

رفقا بیش از دو سال است که جریان قرون وسطایی و ارتجاعی طالبان با حمایت امپریالیسم آمریکا و هم‌پیمانانش و با یاری دولت‌های ارتجاعی منطقه نظیر عربستان، پاکستان و قطر حاکمیت دیکتاتوری خود را بر علیه مردم ستمدیده افغانستان به پیش می‌برد. هم‌چنین بیست سال تسلط و اشغال نیروهای ناتو و کشورهای غرب در افغانستان ثمره‌ای جز افزایش ترور، جنگ و آوارگی، فقر و نابرابری به ارمغان نیاورد.

فاشیسم مذهبی طالبان در این کوتاه مدّت افغانستان را به جهنمی برای مردمانش تبدیل کرده است و به تمام جلوه‌های زندگی، انسانیت و آزادی هجوم آورده است. این رژیم گرسنگی و بیکاری و تبعیض و نابرابری در افغانستان را تشدید کرده است. کشوری در درد و مردمی با رنج و خواب‌های تلخ غیرقابل تصور.

افغانستان از بحران‌های هم‌زمان اقتصادی، زیست‌محیطی، سیاسی، حقوق‌بشری و خصوصا از تشدید تبعیض و نابرابری زنان و دختران رنج می‌برد.

 در طی این مدت حکومت ننگ و تباهی طالبان، ما شاهد سرکوب و دستگیری، شکنجه و مرگ زنان معترض، مبارز و آزادی‌خواه در افغانستان هستیم. زنان در افغانستان با وحشیانه‌ترین شیوه‌های ممکن از طرف حکومت اسلامی مورد تحقیر و سرکوب قرار گرفته‌اند و از هر گونه حقوق اجتماعی محروم‌اند. اجازه تحصیل و تدریس از آنها گرفته شده است و کوچک‌ترین حقوق انسانی برای زنان در افغانستان طالبان زده، دیده نمی‌شود. برشماردن جنایات حکومت اسلامی افغانستان بر علیه زنان در این کشور غیرقابل توصیف و تشریح است. حکومت اسلامی و مرد‌سالار در افغانستان هم‌چون حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران به‌خاطر جنایات و سیاست‌های ارتجاعی و سرکوب‌گرانه خود بر علیه مبارزات آزادی‌خواهانه زنان در این دو کشور مورد نفرت افکار عمومی مترقی دنیا قرار گرفته‌اند. مبارزه شجاعانه دختران و زنان افغانستان برای به‌دست آوردن حقوق خود، امری‌ست که حکومت اسلامی طالبان را به تکاپو واداشته و مدام دست به دستگیری و سرکوب زنان آزادی‌خواه می‌زند. با این‌همه، جنبش زن، زندگی، آزادی چه در ایران و چه در افغانستان در حال پیشرفت است و برای رهایی زنان و توده‌های محروم و زحمتکش هر دو جامعه از حاکمیت ارتجاعی، مذهبی و سرمایه داری ادامه خواهد یافت.

بی شک 47 سال مبارزه جمعیت انقلابی زنان افغانستان “راوا” که اولین سازمان مبارز، آزادی‌خواه و مستقل زنان انقلابی افغانستان بوده است، نقش مهمی در ارتقا سطح آگاهی جامعه و مقاومت زنان و مبارزه آنها برای رهایی از تبعیضات جنسی و جنسیتی و آزادی و برابری بازی کرده است. تجربه ده‌ها سال مبارزه شما در راه افغانستانی آزاد و رها از ستم و استثمار و تبعیض و نابرابری بی‌ثمر نبوده و بدون شک زنان، دختران و مردم سرکوب شده در سراسر افغانستان، ایران و منطقه مبارزه خستگی‌ناپذیر شما را، همچنان مورد ارج قرار داده و می‌دهند!

سازمان ما خود را در کنار و همدوش مبارزات زنان و مردم افغانستان برعلیه حکومت ارتجاعی و زن‌ستیز طالبان می‌داند. رفقا اتحاد و هم‌بستگی ما با تمامی نیروهای ضد ارتجاع و ضد سرمایه‌داری و زن‌ستیز جمهوری اسلامی در ایران و طالبان در افغانستان و دیگر دول مرتجع منطقه هر روز بیشتر از پیش ملموس‌تر می‌باشد و اتحاد و مبارزه نیروهای انقلابی به‌ویژه زنان در این پیکار سرنوشت‌ساز افق روشنی را در برابر مردمان تحت ستم و استثمار و تبعیض و نابرابری، به‌ویژه زنان ستم دیده خواهد گشود.

رفقا

 به مناسبت هشتم ماه مارس روز جهانی زن، درود های گرم و پیام هم‌بستگی ما را در پیکار مشترکمان علیه ستم و تبعیض بر زنان و مبارزه برای آزادی و برابری پذیرا باشید. و بار دیگر این روز خجسته را که یادآور مبارزات میلیونها زن و مرد علیه تبعیض و نابرابری زنان در جهان است، به شما شاد باش می‌گوییم ودر مبارزه برای رسیدن به اهدافتان آرزوی پیروزی می‌نماییم.

پیروز باد مبارزه زنان افغانستان علیه تبعیض و نابرابری

زنده‌باد هشت مارس

 هر روزمان 8 مارس باد!

 ژن، ژیان، آزادی  

 زن، زندگی، آزادی

روابط عمومی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

بهمن 1402

مارس 2024             

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »