اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پیام تسلیت «هواخواهان حزب همبستگی افغانستان در اروپا» بمناسبت درگذشت رفیق مسعود

با سلام و درود،

رفقا من و دیگران دوستان در «هواخواهان حزب همبستگی افغانستان در اروپا» بابت از دست دادن رفیق مسعود دقیقی را به شما رفقای عزیز خود و خانواده شان تسلیت میداریم. ما خود را در اندوه مرگ این انقلابی شریک میدانیم زیرا انقلابیون همه به یک خانواده تعلق دارند که ما همه جز آن هستیم.
متاسفانه با مرگ چیزی نمیتوان کرد، تعدادی از هم‌رزمان ما در ستیز با دشمن و بعضی هم با مرگ طبیعی از میان ما میروند. اما آن چه مهم است ادامه راه و آرمان های است که آنان تا آخرین لحظه به آن وفادار ماندند.
مصاحبه با رفیق دقیقی را کاملا به خاطر دارم، چهره و صدا آنان تا کنون در خاطرم است و با شنیدن مرگ وی قلبم فشرده شد.
یاد رفیق عزیز ما گرامی و راهش پر رهرو باد!
دست تان را به گرمی میفشارم.
لیدا
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »